Schůzka Svět vzdělání

Vážení rodiče,

schůzka pro Vás, kteří máte zájem své dítě umístit do 1. třídy s rozšířenou výukou – Světa vzdělání, proběhne v stanoveném termínu 6. 4. 2020 v 16.00, jen vzhledem k současné situaci ONLINE!!! Veškeré informace ke schůzce Vám budou poskytnuty na www.svetvzdelani.cz

Můžete se připojit ke schůzce online.

nebo ředitel Světa vzdělání Ing. Tomáš Blumenstein 603 726 030
případně Ing. Martina Hrůzová 739 992 212

Svět vzdělání Holešov

Odkazy na výukové materiály OnLine

UčíTelka – výuka na ČT1

FRAUS – vše pro domácí výuku zdarma

Škola s nadhledem – zopakuješ si probrané učivo zábavnou formou

Online-cviceni – český jazyk a matematika

Scio – zdarma online testy z matematiky a češtiny pro žáky 3. až 9. tříd

Školákov.eu – pro žáky prvního stupně ZŠ

NOVÁ ŠKOLA – zpřístupnila zdarma své interaktivní učebnice pro první i druhý stupeň

On-Line učebnice zdarma.

 

Informace pro rodiče

Rodiče žáků do 10 let mají nárok na ošetřovné. Ošetřovné Vám vystaví účetní školy (žádost nevystavuje lékař).  Vyplněnou žádost předáte svému zaměstnavateli.

Karantena_a_osetrovne

Práci po dobu mimořádného opatření budou žákům zasílat třídní učitelé prostřednictvím svého školního mailu. Žádáme rodiče o důslednou kontrolu plnění zadaných úkolů. Po návratu do školy žáci odevzdají všechny vypracované úkoly ke kontrole.

Připravovaná akce dne 17. 3. 2020 pro budoucí prvňáčky Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu se ruší.

vedení školy

Uzavření základních škol od 11. 3. 2020

Z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví budou všechny základní, střední a vysoké školy od zítřka uzavřené. Děti zůstávají doma, výuka je zrušená, Sledujte, prosím, sdělovací prostředky pro bližší informace.

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

Stravné bude školní jídelna odhlašovat zpětně po dobu mimořádého opatření.

vedení školy

Chcete pro své dítě to nejlepší?

Třída s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky

Pokud patříte mezi rodiče, kteří chtějí pro svého budoucího prvňáčka něco navíc, ale upřednostňujete klasické školy před soukromými, je pro vás Třída Holešov ve 2. základní škole v Holešově správnou volbou. Tato třída bude paralelní s třídou klasickou. Přihlásit se mohou i děti z širšího okruhu Holešova.

Prvňáčkům tak nabízíme doplnění standardního studijního programu o jednu vyučovací hodinu denně. Veškerá přidaná výuka je nedílně začleněna přímo do rozvrhu třídy a děti se tak už od první třídy učí angličtinu, systematicky rozvíjejí své logické myšlení, k čemuž přispívá i výuka matematiky Hejného metodou a pracují na rozvoji své osobnosti i na budování pozitivních vztahů ve třídě.

Od třetí třídy je zařazena hodina informatiky, která doplňuje rozvoj matematického a logického myšlení ještě myšlením programátorským. Rozšířená výuka je hrazena z měsíčních příspěvků rodičů.

Srdečně Vás zveme na informační schůzku pro rodiče 6. 4. 2020 v 16.00 přímo ve škole, na které se dozvíte více nejen o výuce, ale také o podmínkách přijetí do této třídy. Podrobnější informace najdete na www.svetvzdelani.cz.
Tomáš Blumenstein, tomas.blumenstein@mensa.cz, info@svetvzdelani.cz, mobil: 603 726 030

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci aktuálních směrnic GDPR, možno nahlédnout zde.

Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu

Vážení rodiče,
 
školní rok pro prvňáčky je ještě v nedohlednu a malí předškoláci si zatím o škole jen povídají.
Přesto je toto téma už teď aktuální.
 
Vstup do první třídy je pro dítě velmi zásadním životním mezníkem a vy máte možnost svému dítěti tento krok usnadnit a spolu s ním se připravit na to, co vás od září čeká.
 
Program určený předškolákům a jejich rodičům „Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu“ pořádáme pátým rokem. Hodinová setkání s ostatními dětmi a budoucí paní učitelkou jsou důležitou adaptací na školní prostředí.

Rádi Vás s Vašimi dětmi přivítáme!

Setkání jsou určena pro všechny děti, které se chystají od září 2020 do školy.
Nezáleží na tom, zda dítě zvažujete zapsat na naši či jinou školu. Těšíme se na Vás!

sejdeme se ve 2. ZŠ Holešov od 15:30.
25. 2.
17. 3.
7. 4.

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci aktuálních směrnic GDPR, možno nahlédnout zde.

2_ZS_Holesov_foto_1 2_ZS_Holesov_foto_4
2_ZS_Holesov_foto_6 2_ZS_Holesov_foto_3