Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu

Vážení rodiče,
 
školní rok pro prvňáčky je ještě v nedohlednu a malí předškoláci si zatím o škole jen povídají.
Přesto je toto téma už teď aktuální.
 
Vstup do první třídy je pro dítě velmi zásadním životním mezníkem a vy máte možnost svému dítěti tento krok usnadnit a spolu s ním se připravit na to, co vás od září čeká.
 
Program určený předškolákům a jejich rodičům „Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu“ pořádáme sedmým rokem. Hodinová setkání s ostatními dětmi a budoucí paní učitelkou jsou důležitou adaptací na školní prostředí.

Rádi Vás s Vašimi dětmi přivítáme!

Setkání jsou určena pro děti, které se chystají od 1. září 2023 do školy. 

sejdeme se ve 2. ZŠ Holešov vždy od 15:30.
14. 12. 2022
18. 1. 2023
22. 2. 2023
22. 3. 2023

Těšíme se na Vás!

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci aktuálních směrnic GDPR, možno nahlédnout zde.

2_ZS_Holesov_foto_1 2_ZS_Holesov_foto_4
2_ZS_Holesov_foto_6 2_ZS_Holesov_foto_3

Konzultace pro zákonné zástupce

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

 v úterý 8. 11. 2022 budou probíhat konzultace s vyučujícími v čase od 14.30 -17.30h.

V čase od 16.30 – 17.30h, bude k dispozici paní PhDr. Jaroslava Pavlíčková ze Sociálně pedagogické poradny Zlín. Individuálně s ní můžete řešit: výchovné problémy, vztahy v rodině, vztahy s vrstevníky, motivaci žáků k učení a jiné. Pokud máte zájem o setkání v konkrétním čase, volejte přímo paní Pavlíčkové na tel: 731 428 594. Její konzultace budou probíhat ve třídě 3. A, č. 8 vedle sborovny školy.

vedení 2. Základní školy Holešov

Školní kolekce oblečení (spuštění e-shopu)

Krásný den všem,

rádi bychom Vám touto cestou představili jednu skvělou novinku!

Nechali jsme si jako škola vytvořit vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, jejíž náhled vidíte níže a kterou je možné si aktuálně pořídit na našem e-shopu zde:  www.kralovskeskoly.cz.

Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 26. 10. 2022. Tento den se e-shop uzavře, objednané zboží půjde do výroby a následně se odešle přímo k Vám. Proto neváhejte, pokud si chcete pořídit svůj kousek ze školní kolekce.

Doufáme, že budete mít z naší nové kolekce stejnou radost jako máme my!

vedení školy

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

oznamujeme Vám, že v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji pro žáky 2. Základní školy Holešov dne 18. 11. 2022 z organizačních a provozních důvodů ředitelské volno.

Školní družina bude v těchto dnech uzavřena, obědy žáků budou automaticky odhlášeny.

Zákonní zástupci a žáci jsou informováni:

  • prostřednictvím elektronické žákovské knížky
  • vyvěšením na informační nástěnce školy
  • zveřejněním na webových stránkách školy
  • v mobilní aplikaci Google Classroom

vedení školy

Zahájení kroužků ve školním roce 2022-2023

Vážení rodiče,

v pondělí 3. 10. 2022 zahajujeme činnost kroužků na základě Vámi odevzdaných přihlášek. Otevřeny jsou následující kroužky: badatelský, šikovné ručičky, florbal, judo, školní sbor, konzultace pro 9. ročník z M a Čj,  legohrátky, kulinářský, divadelní, logopedický, robotika. Kroužek robotiky z důvodu většího počtu žáků bude rozdělen do dvou dnů. Úterý od 14.00 – 15.30 h pod vedením paní učitelky Bc. Karolíny Szoctkové a ve středu od 14.00 – 15.30 h pod vedením pana učitele Ing. Petra Pokorného. Zařazení žáků do kroužku je plně v kompetenci vedení školy.

Z důvodů nízkého počtu zájemců se kroužek dřevoobrábění, v letošním školním roce 2022-2023, nebude otevírat.

Doplňkové volby do Školské rady při 2. ZŠ Holešov

Dne 13. 9. 2022 proběhly doplňkové volby do Školské rady při 2. ZŠ Holešov z důvodu ukončení funkce paní Adély Ševčíkové. Volba proběhla na období jednoho roku, řádné volby se budou konat v červnu 2023 na funkční období  3 let.

Byla navržena kandidátka: paní Bc. Monika Kučerová, rovněž byla možnost navrhnout vlastního kandidáta.

Ve volbách hlasovalo 160 zákonných zástupců:

Výsledky:

Bc. Monika Kučerová: 152 hlasů

vlastní kandidát:  5  hlasů

neplatné hlasy: 3 hlasy

Volební komise: Mgr. Andrea Kubálková, Mgr. Soňa Tomčíková, Dominika Pekařová.

Oznámení o konání doplňkových voleb členů z řad zákonných zástupců školské rady při 2. ZŠ Holešov

Doplňkové volby členů školské rady při 2. ZŠ Holešov proběhnou  13. září 2022, od 15.00 – 17.00 hodin v rámci třídních schůzek. Děkujeme za dlouholetou a vynikající práci ve Školské řadě při 2. ZŠ Holešov paní Adéle Ševčíkové.

Volba 1 člena zastupující zákonné zástupce (rodiče) proběhne do schránky umístěné v přízemí u hlavního vchodu školy. Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce (jeden žák  – jeden hlas).  Zákonný zástupce má právo výběru vlastních  kandidátů nebo může využít navržených kandidátů. Volba členů školské rady probíhá tajně, jednokolovým systémem. Výsledky voleb budou zveřejněny 14. září 2022.

Školská rada navrhla tyto kandidáty:

Bc. Monika Kučerová, Malá 46, 769 01 Holešov

Členové přípravného výboru byli zvoleni dne 25. 8. 2022:

Mgr. Andrea Kubálková       

Mgr. Soňa Tomčíková  

Dominika Pekařová