Rekonstrukce učeben

Zde si můžete prohlédnout jak vypadaly naše třídy v minulosti a jaké jsou dnes.

Rekonstrukce jazykové učebny
předtím

potom