Celé Česko čte dětem

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme:  “Jdi a čti si!”, ale “Pojď, budu ti číst”. celeceskoctedetem.cz

V naší školní družině jsme se rozhodli, že se do tohoto projektu také zapojíme. Při relaxačních a odpočinkových činnostech jsme si četli už dříve. K předčítání z oblíbených knížek máme stanovenou dobu po návratu z oběda. Děti si pár minut odpočinou, zregenerují své síly a při společných rozborech četby si rozvíjí svou vlastní představivost a paměť. Nyní to pro nás bude ještě zajímavější, protože tento projekt nabízí i spoustu jiných aktivit, které na četbu navazují. Jako například: Sbírky knih do nemocnic, Babička a dědeček do školky (družiny)….
Kdybychom jen u jednoho z dětí probudili touhu po předčítání od svých rodičů, byl by to pro nás nemalý úspěch. Věříme však, že jich bude mnohem víc.

Stačí 20 minut denně. Každý den.