EU – peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu EU-peníze školám a získala dotaci ve výši 1,2 mil. Kč. Takto získané prostředky byly využity pro zlepšení podmínek ve výuce. Byly vybaveny dvě počítačové učebny novými počítači a programy pro všeobecnou výuku. Dále jsme tři učebny vybavili interaktivními tabulemi a všechny ostatní učebny získaly nové tabule. Pedagogové mohou využívat nové notebooky pro přípravu na výuku. Společně jsme vytvořili celkem 718 interaktivních materiálů pro podporu výuky na interaktivních tabulích a počítačích. Projekt byl velmi náročný pro všechny, kteří se do něj zapojili, ale přinesl nám a hlavně našim žákům, možnost vyžívat moderní výukové metody v naší škole.

 

LogoEU

 

Zpět