Masáže MISP

V naší škole jsme se od roku 2017 zapojily do celostátního projektu MISP. Tento program je zcela nový koncept v dnešní moderní společnosti. I když jsou masáže staré jako lidstvo samo, teprve v minulém století byla věda schopna vysvětlit její výhody.

Projekt MISP – aktivizační cvičení pro děti je jedinečný „masážní“ program zaměřený na dítě, kterým lze pomoci dětem po celém světě.

Program MISP je jednoduchým, přístupným a efektivním nástrojem ke zlepšení kvality života dětí ve školách. Jeho záměrem je dát dětem šanci zažít pečující dotek ve školách naprosto bezpečnou formou. Dá se také nazvat aktivizačním cvičením pro děti, které vede k rovnosti postojů ve třídě.

http://misa-cz.com/program-misp/

https://www.youtube.com/watch?v=-svvg7vjpSk

https://www.youtube.com/watch?v=b_c8r_7XAVE