Hody, hody…

Zkrácený týden před velikonočními prázdninami jsme věnovali velikonočním tradicím a velikonočnímu tvoření. Malovali jsme vajíčka, vymalovávali omalovánky zajíčků, kuřátek, pomlázek, mláďátek a dalších. Taky jsme vyluštili několik velikonočních rébusů a hádanek a poskládali pár vystřihovánek.

O tom, jak se slaví Velikonoce ve světě, nás poučila krátká videa různých dokumentárních pořadů. Když jsme byli u sledování videa, zkontrolovali jsme náš holešovský čapí páreček, a to díky webové kameře, ze kterou jsme moc rádi.

Největší radost dětem udělalo odlévání sádrových vajíček a jejich malování. A paním vychovatelkám udělalo největší radost, že děti byly spokojené a odcházely s vlastnoručně malovanými odlitky, zážitky a nově nabytými informacemi.

Veselé Velikonoce přeje školní družina

Jaro v zahradnictví

S příchodem jarního období byla naší škole nabídnuta možnost návštěvy holešovského zahradnictví Stella, a proto jsme se rozhodli se žáky třetích ročníků tuto možnost využít a exkurzi jsme naplánovali.

Po příchodu do zahradnictví byla pro děti připravena tvorba malých dekorativních předmětů. Následně nás čekala přednáška o těžbě rašeliny a po ní možnost vlastní sadby ředkviček do předem připravených květináčů.

Závěr vydařené akce patřil možnosti nákupů jarních květin, sukulentů i bylinek.

Dominika Pekařová

PEER program v 2. ZŠ Holešov

Studenti Střední policejní školy v Holešově prošli důkladným proškolením v oblastech souvisejících s rasismem a návykovými látkami a připravili pro žáky základních škol zvláštní dopolední program, který absolvovaly i 8. A a 9. A naší školy. Netradičními a zábavnými metodami se žáci nejen seznamovali se základními pojmy a fakty, ale lektoři se snažili také o nasměrování jejich úvah a rozhodování. Mnohdy totiž vzniká problémové chování z neznalosti, jindy ze špatných vzorů či předsudků.

Podle hodnocení našich žáků to bylo smysluplně a pohodově strávené dopoledne, kdy se dozvěděli spoustu zajímavého. My dospělí zase věříme, že PEER program dává možnost poznání a získání správných postojů ve věku, kdy o těchto tématech děti začínají přemýšlet.

PEER program mohl být realizován i díky podpoře MAS Moštenka v rámci místního akčního plánu (MAP) spolupráce základních škol a samozřejmě díky vstřícnosti SPŠ Holešov a paní pplk. Mgr. Evy Vichlendové, která se studenty v rámci PEER programu pracuje.

Mgr. Z. Ballnér

 

smart
smart

O hanáckyho kohóta

Ve středu 20. března se v Kroměříži konala již tradiční pěvecká soutěž s názvem O hanáckyho kohóta. Jedná se o soutěž ve zpěvu hanáckých písní. Každý zúčastněný musí zazpívat dvě písně v hanáckém nářečí bez doprovodu. Toto nářečí je pro žáky mnohdy velmi náročné a někdy i vzdálené. Formou písní si jej můžou přiblížit a více pochopit. Jsme rádi, že se této soutěže zúčastnily i tři žákyně naší školy: Debora Janíková z 1. A, Barbora Koláčková a Magdalena Šůstková z 2. B. Všem zpěvačkám děkujeme za reprezentaci školy a věříme, že je chuť zazpívat si lidové písně neopustí.

Čajový dýchánek ve školní družině

Přivítali jsme jaro tím nejzábavnějším způsobem – ruční výrobou čínských kloboučků s motivem sakury! Naše děti se ponořily do tradiční čínské kultury, když si užívaly výtvarného tvoření a objevily symboliku sakury. Navíc se nechaly unést klidem a harmonií při čajovém dýchánku, který nás provází k hlubšímu porozumění tradičním čínským tradicím.

Spolupráce s policejní školou pokračuje

V měsíci březnu proběhl nejen pravidelný peer program pro žáky, ale ve spolupráci se zřizovatelem a policejní školou program Ochrana měkkých cílů pro všechny zaměstnance školy.

Program zaštiťovala paní lektorka PhDr. Soňa Svobodová, MBA. Přednášce předcházela prohlídka školy jako objektu s mnoha vstupy, které musí být zajištěny, dále prohlídka uspořádání tříd a kabinetů, kde se paní doktorka zaměřila na technické řešení vstupů včetně uzamykatelnosti.

Na prohlídku navázala přednáška s tematikou bezpečnosti, ochrany vlastního zdraví a životů zaměstnanců i dětí ve škole v krizových situacích vyvolaných živelními pohromami nebo agresivním chováním jedinců, doplněná spoustou zajímavých videí, třeba z poplachů na policejní škole nebo videem Policie ČR s názvem „Utíkej, schovej se a bojuj.“ Z přednášky si odnášíme spoustu zajímavých poznatků nejen pro profesní život, ale i ten soukromý.

Co říci závěrem? Buďme všímaví ke svému okolí, snažme si zafixovat i zdánlivě nepatrné drobnosti, svým nezájmem o dění nenahrávejme agresorům, v případě ohrožení přemýšlejme jako pachatel a zachovejme klidnou mysl. Ve škole na přednášku navážeme tradičním cvičným poplachem se zapojením složek IZS.

CANISTERAPIE SE VRACÍ…

Po roce se k nám vrátila paní Nikol Kočtářová se svými dvěma fenkami pyrenejského horského psa. Všichni víme, že pes je neuvěřitelně pozitivní zvíře. Umí rozdávat radost, potěšit oko a pohladit duši. Pes má o 1 °C vyšší teplotu těla než člověk. Proto, když si k sobě přiložíte psa, prohřeje vás. Děti byly nadšené, že dostaly příležitost si to vyzkoušet. A nejen to, pejsky krmily, česaly, vodily na vodítku a prolézaly obruče. Terapeutická hodina bohužel rychle utekla a nastal čas loučení. Dokonce padly věty, že by si pejsky nejraději někteří vzali domů. Kdo ví, možná se z toho stane psí tradice a příští rok se uvidíme zas.

Mgr. Veronika Lejsková

Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu

Vážení rodiče,
 
školní rok pro prvňáčky je ještě v nedohlednu a malí předškoláci si zatím o škole jen povídají.
Přesto je toto téma už teď aktuální.
 
Vstup do první třídy je pro dítě velmi zásadním životním mezníkem a vy máte možnost svému dítěti tento krok usnadnit a spolu s ním se připravit na to, co vás od září čeká.
 
Program určený předškolákům a jejich rodičům „Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu“ pořádáme pravidelně každý rok. Hodinová setkání s ostatními dětmi a budoucí paní učitelkou jsou důležitou adaptací na školní prostředí.

Rádi Vás s Vašimi dětmi přivítáme!

Setkání jsou určena pro děti, které se chystají od 1. září 2024 do školy. 

sejdeme se ve 2. ZŠ Holešov vždy od 15:30.
13. 12. 2023
10. 1. 2024
14. 2. 2024
20. 3. 2024

Těšíme se na Vás!

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci aktuálních směrnic GDPR, možno nahlédnout zde.

2_ZS_Holesov_foto_1 2_ZS_Holesov_foto_4
2_ZS_Holesov_foto_6 2_ZS_Holesov_foto_3