Oznámení o konání řádných voleb členů školské rady při 2. ZŠ Holešov

Řádné volby členů školské rady při 2. ZŠ Holešov proběhnou  8. září 2020, od 15.00 – 16.00 hodin v rámci třídních schůzek.

Volba 2 členů zastupující zákonné zástupce (rodiče) proběhne do schránky umístěné v přízemí u hlavního vchodu školy. Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce (jeden žák  – jeden hlas).  Zákonný zástupce má právo výběru vlastních  kandidátů nebo může využít navržených kandidátů. Volba členů školské rady probíhá tajně, jednokolovým systémem. Výsledky voleb budou zveřejněny 15. září 2020.

Školská rada navrhla tyto kandidáty:

Adéla Ševčíková, bytem Samostatnost 982, Holešov

Ing. Květoslav Odstrčilík, bytem Horní Lapač 44, Holešov 769 01

Členové přípravného výboru byli zvoleni dne 26. 6. 2020:

Mgr. Andrea Kubálková       

Mgr. Jitka Nedbalová           

Ing. Petr Pokorný              

   

Ocenění pedagogů města Holešov

V letošním roce proběhlo ocenění pedagogů v netradičním termínu. V naší škole byla za angažovanou a vynikající pedagogickou práci ve školství navržena paní asistentka Renata Mlčáková. Ocenění předával pan starosta, Mgr. Rudolf Seifert.

Paní asistentka pracuje v naší škole od září roku 2014. Je nejen výbornou asistentkou, ale také spolehlivou kolegyní, je velmi obětavá, ochotná vždy pomoci.

Svým trpělivým přístupem, si získala srdce nejen své svěřenkyně, ale i ostatních žáků v třídním kolektivu, kde působí. Paní asistentka se podílí i na organizaci a realizaci mimoškolních aktivit, ochotně spolupracuje s ostatními zaměstnanci školy. Od letošního školního roku se zapojila do projektu Hodina pohybu navíc, kde je výbornou lektorkou pro pohybové aktivity dětí ve školní družině, vede školní pěvecký sbor a také svůj volný čas věnuje doučování žáků se školním neúspěchem.

Její zodpovědnost, pracovitost, pochopení a pedagogický cit jsou vlastnosti, které naznačují, že 2. Základní škola škola v ní získala vynikající asistentku.

Renatko, děkujeme za vynikající a obětavou práci ve školství a přejeme mnoho sil do dalších let!

Zahradní slavnost 9.A

Rozloučení s třídou 9. A proběhlo letos 23. 6. 2020 netradičně na školní zahradě. Sešlo se 15 žáků, Gábina začala pěkným proslovem, program tvořilo i nápadité taneční vystoupení. Nechybělo také předávání pamětních listů i s fotografiemi celé 9. A.

Rodičům bych chtěla poděkovat za nachystané občerstvení a žákům za krásně nazdobený dortík – sladkou tečku po 4 společně strávených letech.

Třídní učitelka 9. A: Mgr. Soňa Tomčíková

Informace k účasti na předání vysvědčení, fotografování

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

MŠMT vydalo nové doporučení ohledně účasti žáků ve škole: „Mezi 22. červnem a 30. červnem 2020 je možné, aby školy pořádaly akce, které nejsou vzděláváním, jako například předání vysvědčení, závěrečné focení třídy, slavnostní rozloučení se závěrečným ročníkem apod. Akcí se budou moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění.

Vzhledem k těmto informacím proběhne fotografování tříd dne 22. 6. 2020 v 9, 00 hod. Pokud pošlete své dítě do školy na tuto akci, přinese s sebou 30,- Kč na fotografii. 

Odevzdávání učebnic proběhne v novém termínu, a to 22. 6. 2020 od 8, 00 – 11, 35. Učebnice žáci donesou vybalené, vymazané, slepené. Pokud nebudou v pořádku, budou vráceny domů k nápravě.

Vydání vysvědčení proběhne dne 26. 6. 2020 v 8, 00 – 9, 00 hod. společně pro všechny žáky v jednotlivých třídách.

Školní družina bude mít 26. 6. 2020 provoz od 9, 00 –  12, 00. 

Žáci do školy přijdou s vyplněným a podepsaným čestným prohlášením!!!

Formulář zde

vedení školy