Hádankové odpoledne ve školní družině

 Ve středu 15. ledna jsme s dětmi prožili zábavné odpoledne plné hádanek. Děti se ve skupinkách utkaly o titul „Nejlepší hádankář“.  Zdánlivě jednoduché hádanky nemusí být vždy až tak lehké. O tom jsme se přesvědčili při odhalování odpovědí, při kterém jsme se často hodně zasmáli. 

 

Třídní schůzky

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

konec prvního pololetí školního roku 2019/2020 je za dveřmi, a proto Vás všechny zveme v úterý 14. 1. 2020 v 15,30 k třídním schůzkám, které se uskuteční v kmenových třídách.

Rovněž zveme všechny třídní důvěrníky do sborovny školy v 15,00 hodin.

vedení 2. Základní školy Holešov

Závěrečné plavání

Na poslední den plaveckého výcviku jsme se obzvlášť těšili. Čekala nás nejen hodina výcviku, ale i hodina vodních her, radovánek, tobogán a mokré vysvědčení. Tři z nás obdrželi i diplom za nejrychlejší plavání. Byli to Megan Březíková, Tomáš Barot a Matyáš Nedbal.

Plavání jsme absolvovali společně se 4.A. Získali jsme tím nové kamarády. Většina z nás se naučila dobře plavat, skákat do vody po hlavě, potápět se a hlavně se nebát vody.

Docela nás mrzelo, že je to dnes naposledy. Společné foto nakonec a doufejme, že do léta nic z toho, co jsme se naučili, nezapomeneme. Někteří si slíbili, že budou na bazén pravidelně docházet i v zimě.  

3. A

Výtvarná soutěž „Anděl“

Andělé a andělské dekorace patří ke krásné předvánoční i vánoční atmosféře. Na 2. stupni se na naší škole konala výtvarná soutěž „Anděl“. Z každého ročníku byl vybrán jeden vítěz: ze 6. A Vendula Pavelcová, 7. A Tereza Dědičíková, 8. A Vendula Gregorová a 9. A Gabriela Solařová. Vyhodnocení soutěže přineslo také cenu za celý 2. stupeň Tomášovi Dědičíkovi z 8. A. Výhercům gratulujeme a přejeme další krásné výtvarné práce. 

 

 

Vánoční eTwinning

Také tento školní rok jsme se stali součástí velkého projektu v rámci evropských zemí – eTwinning.

Tentokrát jsme se zaměřili na spolupráci mezi evropskými školami v období Vánoc.  Do projektu, nazvaného Christmas Map of Europe, se  zapojilo 40 základních škol  z 25 zemí z celé Evropy. Žáci v každé zemi vyrobili vánoční přáníčka, která pak rozeslali do každé zúčastněné země. V naší škole se projektu zúčastnili žáci 4., 5., 6., 7., 8. a 9. třídy. V hodinách výtvarné výchovy vyrobili krásné vánoční pozdravy a v hodině angličtiny napsali vzkaz v angličtině. Přáníčka pak putovala do určených škol z každé zapojené země. Celý prosinec nám každý den dělala radost příchozí přáníčka z partnerských škol.

Kromě vánočních pozdravů jsme se mohli na etwinningových stránkách seznámit také s vánočními tradicemi v různých evropských zemích a také se zajímavými recepty, které jsme si navzájem posílali.

Přáníčka jsme vystavili na nástěnku u jazykové učebny.

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ – OVOV

Dne 9. a 11. 12. 2019 se na naší škole konal sportovní den s názvem Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Celá akce probíhala pod záštitou české olympijské vítězky Šárky Kašpárkové. Tato atletka je bronzovou medailistkou z olympijských her 1996 v Atlantě a mistryně světa z roku 1997 ve trojskoku. Hlavním cílem odznaku všestrannosti je sportovní rozvoj žáků, kteří sportují pravidelně, ale i těch, kteří sportují jen ve volném čase.  Žáci soutěžili v různých disciplínách, mezi které patřil hod medicinbalem, trojskok, sed-leh, kliky a skok přes švihadlo.  Soutěžního dne se zúčastnily nejen děti naší školy, ale i děti ze škol sousedních.  

Pomáháme druhým – sbírka Krabice od bot

V tomto krásném předvánočním čase opět pomáháme potřebným. Letos již podruhé se naše škola zúčastnila sbírky Krabice od bot s podtitulem Děti pomáhají dětem. Žáci ze všech tříd se snažili vytvořit ten nejlepší vánoční dárek, který se vlezl do krabice od bot. Sbírali jsme pro kluky i holky od 5 do 17 let. V každé třídě se všichni aktivně zapojili a přinesli školní potřeby, hračky, sportovní potřeby, drobné sladkosti, knížky, časopisy a hry. Celkem jsme darovali 13 krabic naplněných vánočními dárky. Krabice dále poputují k dětem z chudých rodin, azylových domů a nízkoprahových center. Společně jistě vykouzlíme mnoho dětských úsměvů.

 

MIKULÁŠ VE ŠKOLE

Dne 5. 12. stejně jako minulý rok, se žáci 9. ročníku proměnili v Mikuláše s doprovodem andělů a čertů.  Během prvních dvou vyučovacích hodin navštívil Mikuláš se svou družinou děti na prvním stupni, kde byly za přednes básniček odměněny sladkostmi. Potom se Mikuláš odebral do mateřské školy, kde spolu s anděly a čerty navštívil celkem 4 třídy ještě školou nepovinných dětí. I zde Mikuláš rozdal spoustu sladkostí. Všichni si tento předvánoční den náramně užili.