Pomáháme druhým – sbírka Krabice od bot

V tomto krásném předvánočním čase opět pomáháme potřebným. Letos již podruhé se naše škola zúčastnila sbírky Krabice od bot s podtitulem Děti pomáhají dětem. Žáci ze všech tříd se snažili vytvořit ten nejlepší vánoční dárek, který se vlezl do krabice od bot. Sbírali jsme pro kluky i holky od 5 do 17 let. V každé třídě se všichni aktivně zapojili a přinesli školní potřeby, hračky, sportovní potřeby, drobné sladkosti, knížky, časopisy a hry. Celkem jsme darovali 13 krabic naplněných vánočními dárky. Krabice dále poputují k dětem z chudých rodin, azylových domů a nízkoprahových center. Společně jistě vykouzlíme mnoho dětských úsměvů.

 

MIKULÁŠ VE ŠKOLE

Dne 5. 12. stejně jako minulý rok, se žáci 9. ročníku proměnili v Mikuláše s doprovodem andělů a čertů.  Během prvních dvou vyučovacích hodin navštívil Mikuláš se svou družinou děti na prvním stupni, kde byly za přednes básniček odměněny sladkostmi. Potom se Mikuláš odebral do mateřské školy, kde spolu s anděly a čerty navštívil celkem 4 třídy ještě školou nepovinných dětí. I zde Mikuláš rozdal spoustu sladkostí. Všichni si tento předvánoční den náramně užili.

Angličtina hravě

Ve třetí třídě se anglicky učíme nejenom o tom, jak říci a napsat anglicky slova, věty. Seznamujeme se i s tradicemi a zvyky v jiných zemích, a to hlavně ve Velké Británii. Naučili jsme se anglicky pojmenovat některé evropské státy, jak a co bychom napsali anglicky kamarádovi, který neumí česky. Dozvěděli jsme se, jak se děti zdraví, co si povídají, když se poprvé potkají.

Minulý týden jsme si přečetli, jaké deskové hry děti v Británii hrají. A protože i my máme rádi hry, tak jsme si uspořádali soutěž v hraní anglického pexesa. A šlo nám to opravdu dobře. Nejlepší byli: na třetím místě se umístili Honza Palla a Julie Stratilová, druhé místo získala Monika Mlčáková a vítězem se stal Danek Masný.

Mgr. Lenka Janská

DEN SLABIKÁŘE U DETEKTIVŮ

Dne 26. 11. se třída 1. A zaplnila nejen dětmi, ale také jejich rodiči a prarodiči. Důvodem bylo slavnostní předávání Slabikáře. Žáci se den předem rozloučili s učebnicí Živá abeceda a plni očekávání se těšili na Slabikář. Před slavnostním předáváním děti ukázaly, co všechno se za tři měsíce již naučily.

První činností bylo poznávání písmenek, která se nám rozkutálela po celé tabuli jako barevné korálky. Žáci je pěkně uspořádali.

S dětmi víme, že stejně jako lidé jsou rádi spolu, tak i písmena se ráda „kamarádí“ a tvoří společně slabiky. Několik slabik jsme navlékli z korálků na pomyslnou stuhu a zahráli si hru.

Slabiky nám dohromady tvoří slova. Žáci předvedli činnost, kde si se slovy hráli.

Nakonec jsme spojili slova do vět a ty přečetli.

Dětem se práce velmi podařila a ukázaly, že Slabikář si opravdu zaslouží. Po složení slavnostního slibu žákům předali vytouženou „knihu“ jejich andělé strážní – deváťáci.

Překvapením byl pro děti dort ve tvaru Slabikáře. Žáci se do něj s chutí zakousli a já věřím, že se se stejnou chutí zakousnou i do práce s opravdovým Slabikářem.

Mgr. Kateřina Zacharová

Den Slabikáře

Pokud byste v úterý ráno 26. 11. 2019 zavítali do třídy první A „Sluníček“, viděli byste zcela netradiční hodinu českého jazyka. Třída byla plná nejen dětí, ale i jejich rodičů, kteří se přišli na své ratolesti podívat. Bylo totiž slavnostní předávání slabikáře. Aby si ho děti zasloužily, musely přečíst písmenka, ta spojit do slabik a slov.  A aby dokázaly, že jsou už „skoro čtenáři“ společně zvládly přečíst i celé věty.

Slabikáře žáčkům předávali jejich „Strážní andělé“ z deváté A třídy, kteří své svěřence navštěvují ve třídě a opatrují po celý školní rok.

Když slabikář skončil ve správných rukou, přišlo na krájení dortu ve tvaru slabikáře a mlsání. Vystačil pro děti i jejich doprovod. Našim prvňáčkům nezbývá než popřát, aby jim stejně jako zakousnutí do dortového slabikáře chutnalo i zakousnutí do toho opravdového, a chuť číst a objevovat v knihách krásné věci jim vydržela až do dospělosti.

třídní učitelka Mgr. Jitka Dvořáková

Jsou z nás „maséři“

Naši nejmenší žáci mají za sebou kurz vedený paní lektorkou Olgou Úrubkovou. Několik lekcí se děti učily jednoduchou masážní sestavu. Masážní cviky vedou ke zklidnění dětí, vzájemné komunikaci, spolupráci a vyjádření pocitů. Žáci byli z programu nadšeni a s velkou radostí si na závěrečné hodině převzali diplomy s potvrzením, že nyní jsou z nich již opravdoví maséři.

DEN SLABIKÁŘE

Vážení rodiče, prarodiče

zveme Vás na slavnostní DEN SLABIKÁŘE, který se bude konat v úterý

26. 11.2019 první vyučovací hodinu ( 7.50 – 8.40h) ve třídě 1. A.

malí čtenáři a třídní učitelka Mgr. Jitka Dvořáková a Mgr. Kateřina Zacharová