Rymice – lidové stavby

Za zajímavostmi historickými či přírodními jezdíme desítky a stovky kilometrů. Někdy ale zapomínáme na ty, které máme nejblíže, a proto jsme se sedmou třídou vyrazili na exkurzi do Rymic. Prohlédli jsme si soubor lidových staveb, a hlavně dřevěný větrný mlýn. Poutavou formou nás provedla všemi expozicemi slečna Barbora Furchová. I díky ní bylo pro nás dopoledne nejen poučné, ale i zábavné. Viděli jsme zařízení domů, nářadí, které se dříve používalo, poznali jsme různé typy staveb včetně kovárny a tvrze. Zazněla spousta informací, ale i otázky a odpovědi.

Věřím, že si i vy najdete chvilku a zajedete se do Rymic podívat. Stojí to za to.                

tř.uč. Z. Ballnér

Informace ke kroužkům v letošním školním roce

Ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny tyto kroužky:

  1. Judo
  2. Divadelní
  3. Florbal
  4. Robotika
  5. Taneční  – zumba
  6. Logopedie
  7. Keramický (individuálně bude kontaktovat TYMY)

Volná kapacita kroužků: Legohrátky, Školní sbor, Šikovné ručičky a Badatelský. Do těchto kroužků je stále možnost se přihlásit (do 29. 9. 2023). Kroužky budou otevřeny!

Ve školním roce 2023/2024, pro nízký zájem žáků, nebudou otevřeny tyto kroužky: Dřevoobrábění, Elektrotechnika a Kulinářský.

Adaptační pobyt 6. A

Konec slunečného září jsme celá 6. A strávili v krásném prostředí penzionu Ráztoka
na Rusavě.
Pro děti si připravili pestrý program Peťa, Pája a Marťa z Tokahey, kteří formou
různých her a výzev vytvářeli mezi dětmi spolupráci, posilovali jejich vzájemnou
důvěru a cílili na společný prožitek a hlubší poznání spolužáků.
Věříme, že se dětem adaptační pobyt líbil a budou na něj vzpomínat s úsměvem na
tváří.
Marika Fuksová

Cesta kolem světa zahájena!

Děti školní družiny předvedly své dovednosti ve specifických úkolech a potvrdily svou připravenost pro celoroční hru Cesta kolem světa. Odměnou jim bylo objevení kouzelného kufru s cestovními pasy pro každého, kdo se s námi na tuto dobrodružnou cestu vydává. Naši cestovatelé nalezli v kufru také bonus ve formě cukrovinek po více než sto let vyráběných v Holešově, ze kterého na naši poznávací cestu startujeme. 
 
Hurá směr zajímavosti z celého světa.🗺 
 

Strážní andělé

S novým školním rokem se nám opět vrací patronát Strážní andělé mezi 1. a 9. třídou. Letošní prvňáčci mají za sebou dva týdny školy a už mají nové kamarády nejen mezi vrstevníky, ale i z 9. ročníku. Díky společné aktivitě tak každý prvňáček získal nového kamaráda, se kterým si může o přestávkách popovídat, požádat o pomoc či radu.

Všichni si užili spoustu legrace při společných úkolech, kdy např. v 1. A přenášeli kolíkem víčka od PET lahví. Už teď se žáčci těší na další společné aktivity, které si deváťáci během školního roku připraví.

Mgr. Veronika Lejsková (1. A)

Mgr. Petra Přikrylová (1. B)

Mezinárodní den čokolády

Protože ve školní družině máme rádi čokoládu, nenechali jsme si ujít Mezinárodní den čokolády, který připadá na 13. září.

V průběhu týdne jsme zjistili několik zajímavostí o čokoládě, například o její výrobě, pralinkách či rubínové čokoládě. Nevynechali jsme ani zmínku o rizicích, které konzumace této dobroty přináší, a proto jsme si preventivně zaběhali ve školní tělocvičně.

Vrcholem družinových oslav Mezinárodního dne čokolády byla hra s čokoládou, kterou si jistě brzy zopakujeme. Mňam!

 
 

Třídní schůzky

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat v úterý dne 12. 9. 2023 v 15.30 hod v kmenových třídách.

Schůzka třídních důvěrníků proběhne až po zvolení důvěrníků ve všech třídách v listopadu 2023.

Třídní schůzky, 2. A,  paní učitelky, Mgr. Nikol Ballnérové, proběhnou ve středu 13. 6. 2023 v 15. 30h. v její kmenové třídě.

vedení školy