Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

1. stupeň             

v týdenních rotacích:

12. – 16. 4. 2021      1.,a 2., ročník ve škole (3., 4. a 5. ročník distanční výuka)

19. – 23. 4. 2021       3., 4., 5. ročník ve škole (1., 2. ročník distanční výuka)

Prosíme o nahlášení třídním učitelům do platformy GC, zda se Vaše dítě bude účastnit prezenční výuky.

2. stupeň  – distanční výuka

Školní družina – bude zajištěna pro všechny zapsané žáky dle rotace  (zachování homogenních skupin), včetně ranní družiny

Individuální konzultace jsou umožněny přímo ve škole (vždy po předchozí domluvě s konkrétním vyučujícím).

Skupinové konzultace pro 9. ročník pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ jsou umožněny přímo ve škole.

Tělesná výchova je zakázána – bude nahrazena jiným programem.

V hodinách hudební výchovy je i nadále zakázán zpěv.

Stravování

 • pro distanční výuku – pouze odběr do jídlonosičů
 • pro prezenční výuku – od 12. 4. vaří ŠJ pro všechny žáky, kteří se účastní prezenční výuky 
 • obědy je nutné si nahlásit ve ŠJ do pátku 9. 4. 2021 do 12.00 h (online) nebo telefonicky na tel. 573 397 563  
 • informace na webových stránkách jídelny: https://www.usjholesov.cz/

Testování

 • povinné neinvazivní testování pro ZŠ (žáci i zaměstnanci)
 • antigenní testování 2x týdně (pondělí, čtvrtek)
 • testování neprobíhá v případě individuálních konzultací
 • žáci navštěvující ranní družinu budou testování v místnostech ŠD
 • žáci nenavštěvující ranní družinu budou testování přímo ve své kmenové třídě

Ochrana úst a nosu

 • žáci v ZŠ  min. zdravotnická obličejová maska
 • zaměstnanci   respirátor

Bližší informace k testování

 • Prezenční vzdělávání je umožněno jen žákům, kteří se podrobí preventivnímu testování ve škole s negativním výsledkem.
 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání, bude poskytována pouze přiměřená forma studijní podpory (týdenní plán samostudia).
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek PCR testu nebo antigenního testu provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hod., dále u osob, které prodělaly Covid-19 a neuplynulo u nich více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem (nutno doložit potvrzením od lékaře, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
 • Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pak pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

U žáků 1. – 3. ročníku I. stupně ZŠ je umožněna asistence zákonného zástupce nebo pověřence při testování (platí vyjímka ze zákazu vstupu třetích osob do školy).

Je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte/žáka některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví, zveřejněných na https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole. Není možné, aby test dělaly rodiče dětem doma.

Odkazy

Webové stránky MŠMT:
https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021?fbclid=IwAR3lTbZc8ASJ80AOYLYSbAMcry1dm3RT91gVYAYdffL1-uY4Pb5eewBEDxQ

Elektrizující hodina fyziky

Jaderná elektrárna Temelín

Na online hodinu do fyziky 9. A se připojila milá paní ing. Simona Homolková, která nám pak povídala, jak to v jejich elektrárně funguje.

Temelín se nachází v jižních Čechách, 24 km severně od Českých Budějovic.

Elektřinu vyrábí ve dvou výrobních blocích s tlakovodními reaktory. Mozkem jaderné elektrárny je bloková dozorna – Velín, odkud se ovládá celý její provoz. Srdcem primárního okruhu je jaderný reaktor. Na něj jsou napojené cirkulační smyčky, kterými proudí chladící voda odvádějící teplo vzniklé při štěpení jader uranu v aktivní zóně reaktoru. Palivem v Temelíně je oxid uraničitý CO2 s průměrně 3,5% obohacením uranu o štěpný izotop 235U.

Sekundární okruh je druhý chladicí uzavřený okruh s demineralizovanou vodou. V parogenerátorech se voda sekundárního okruhu vaří a vznikající pára roztáčí turbínu. Turbína je soustrojí složené ze čtyř za sebou uspořádaných těles – jednoho dílu vysokotlakového a tří nízkotlakých. Tzv. sytá pára o teplotě přibližně 280° C a tlaku 6,3 MPa, která vzniká v parogenerátorech, se vede nejprve do vysokotlakého dílu turbíny, kde ztratí asi 40 % své energie. Každá ze dvou temelínských turbín je určena k pohonu jednoho generátoru (alternátoru). V alternátoru se prostřednictvím elektromagnetické indukce přeměňuje rotační energie turbíny na elektrickou energii.

Na závěr hodiny přišla i soutěž.  Nejrychleji odpověděl správně na otázku Tomáš Peška a mohl si vybrat cenu –  Joulinku, Watíka nebo tašku.

Přednáška paní průvodkyně se mi moc líbila. Řekla nám spoustu zajímavých věcí a hlavně to, jak vše v elektrárně probíhá.

Barbora Němečková 9. A

 

Použité zdroje:

https://www.svetenergie.cz/cz/energetika-zblizka/jaderne-elektrarny/jaderne-elektrarny-cez/jaderna-elektrarna-temelin

Oznámení o zrušení Šikovného předškoláka

Vážení rodiče,
 
z důvodu neutěšené protiepidemické situace a zpřísnění opatření proti covid19 se Šikovný předškolák neuskuteční dne 23. 3. 2021!!
Termín 13. 4. 2021 v 15.30 hod zatím zůstává v platnosti.
Sledujte, prosím, informace na našich webových stránkách a na facebooku školy.
 
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.
 
vedení školy
 
 
 

Informace k provozu škol od 1. 3. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od 1. 3. 2021 je zakázana osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základní školy. Je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích žáků v základním vzdělávání.

Od 3. 3. 2021 je možnost výdeje obědů do jídlonosičů. Obědy se budou vydávat v době od 11.15 – 12.30h. V případě zájmu je nutné si obědy nahlásit, protože všichni žáci byli hromadně odhlášeni. Více informací na stránkách ÚŠJ Holešov (www.usjholesov.cz)

 

Informace k provozu, podrobněji zde:

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. 3.  2021

 

Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu

Vážení rodiče,
 
školní rok pro prvňáčky je ještě v nedohlednu a malí předškoláci si zatím o škole jen povídají.
Přesto je toto téma už teď aktuální.
 
Vstup do první třídy je pro dítě velmi zásadním životním mezníkem a vy máte možnost svému dítěti tento krok usnadnit a spolu s ním se připravit na to, co vás od září čeká.
 
Program určený předškolákům a jejich rodičům „Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu“ pořádáme šestým rokem. Hodinová setkání s ostatními dětmi a budoucí paní učitelkou jsou důležitou adaptací na školní prostředí.

Rádi Vás s Vašimi dětmi přivítáme!

Setkání jsou určena pro všechny děti, které se chystají od září 2021 do školy.
Nezáleží na tom, zda dítě zvažujete zapsat na naši či jinou školu. Těšíme se na Vás!

sejdeme se ve 2. ZŠ Holešov od 15:30.
2. 3.
23. 3.
13. 4.

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci aktuálních směrnic GDPR, možno nahlédnout zde.

2_ZS_Holesov_foto_1 2_ZS_Holesov_foto_4
2_ZS_Holesov_foto_6 2_ZS_Holesov_foto_3

ŠKOLNÍ DRUŽINA KRMÍ PTÁČKY

V těchto zimních dnech není mnoho příležitostí nalézt něco do zobáčku, a proto jsme s dětmi z družiny začali sypat krmení pro ptáčky do krmítek na školní zahradě. Společně jsme také vytvořili netradiční krmítka, například ze slupky od pomerančů nebo z PET lahví.

Při sypání krmení jsme se stihli i zahřát koulovačkou a stavěním sněhuláků.