Mikuláš na 2. Základní škole Holešov

Dne 5. prosince naši školu navštívil sv. Mikuláš se svou družnou. Na pomoc mu letos přišla velká spousta andělů, ale i čerti a jedna čertice. Během dopoledních hodin postupně zavítali do každé z tříd na prvním stupni, kde po zazpívání písniček či odrecitování básniček a říkadel, dostalo každé z dětí malou sladkou odměnu. Mikuláš se poté vydal i do blízké Mateřské školky na ulici Grohova, kde na ně již čekaly nejmenší děti. Ty pro ně měly nachystané velké množství písniček a básniček. Čerti se drželi zpátky a proto se vše obešlo bez slziček.

Děkujeme Mikuláši a jeho pomocníkům z 9.A a budeme se těšit zase příští rok.

pí. učitelka Lenka Janská a pí. as. Jana Hegerová

Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu

Vážení rodiče,
 
školní rok pro prvňáčky je ještě v nedohlednu a malí předškoláci si zatím o škole jen povídají.
Přesto je toto téma už teď aktuální.
 
Vstup do první třídy je pro dítě velmi zásadním životním mezníkem a vy máte možnost svému dítěti tento krok usnadnit a spolu s ním se připravit na to, co vás od září čeká.
 
Program určený předškolákům a jejich rodičům „Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu“ pořádáme sedmým rokem. Hodinová setkání s ostatními dětmi a budoucí paní učitelkou jsou důležitou adaptací na školní prostředí.

Rádi Vás s Vašimi dětmi přivítáme!

Setkání jsou určena pro děti, které se chystají od 1. září 2023 do školy. 

sejdeme se ve 2. ZŠ Holešov vždy od 15:30.
14. 12. 2022
18. 1. 2023
22. 2. 2023
22. 3. 2023

Těšíme se na Vás!

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci aktuálních směrnic GDPR, možno nahlédnout zde.

2_ZS_Holesov_foto_1 2_ZS_Holesov_foto_4
2_ZS_Holesov_foto_6 2_ZS_Holesov_foto_3

Podzimní tvoření a malování v 1. A

Ve škole jsou žáčci 1. A již tři měsíce a za tu dobu se kromě čtení, psaní a počítání
seznámili také s různými technikami ve výtvarné výchově. A díky tomu, že podzim je velmi
krásné roční období, které hraje všemi barvami, využili jsme v pracovních činnostech ke
tvoření různě barevné listy a jablíčka na obtisky. Malování i tvoření děti baví a jsou velice
šikovné. Ve fotogalerii naleznete ukázky prací a výrobků.

Mgr. Lucie Dvorníková

Den šílených účesů

Ve středu 16.11. proběhla na naší škole  další akce pod záštitou Školního parlamentu. Tentokrát to byl Den šílených účesů. Žáci se na svých hlavách opravdu vyřádili. K vidění bylo mnoho kreativních účesů – různě nagelovaná “vrabčí hnízda”, culíčky s mnoha zajímavými ozdobami, netradičně zapletené copy, paruky, natáčky a další velmi originální účesy různých tvarů i barev. Akce se vydařila a za Školní parlament opět děkujeme za účast😉 

Spolupráce ve 4. A

Několik týdnů jsme se v hodinách Osobnostního rozvoje věnovali tématu „Spolupráce“.

V životě se ocitáme v mnoha situacích, kdy musíme být součástí nějaké skupiny. A aby šla práce pěkně od ruky a cítili jsme se dobře, je potřeba se zaměřit na vzájemnou spolupráci.

Je důležité, aby každý v týmu uznával, že jsme rozdílní. Každý z nás je jedinečný, má jiné schopnosti, znalosti a zájmy.  Každý z nás má jiné zkušenosti a umí něco jiného. A to je právě ta největší výhoda týmové spolupráce. Tak i rozdílné názory, vzájemný respekt a společné úsilí vedou k dosažení stanoveného cíle.

S dětmi jsme si vyzkoušeli několik her, kde domluva, komunikace a vzájemná podpora byly základem splnění zadaného úkolu. Nejenže všechny stanovené cíle děti splnily, ale zároveň se i hodně nasmály.

Úkolem žáků bylo např. postavit co nejvyšší věž ze špaget a krychlí, provléci obruč uzavřeným kruhem, rozmotat propletené ruce a vytvořit kruh a přenést kruh z provázku, aniž by se porušil jeho tvar. Nahlédněte do fotogalerie.

Projektový den Sdílené učebny

Dne 2. listopadu na naší škole bylo rušněji než obvykle. Navštívily nás děti z mateřské školy Masarykova a tři základní školy z okolí Holešova, a to ZŠ Martinice, ZŠ Rymice a ZŠ Ludslavice se svými vyučujícími. Konalo se tzv. sdílení učeben, kdy žáci 9. A za pomoci svých učitelů představovali naše odborné učebny, ukazovali možnosti a způsoby výuky či hravou vědu. Na čtyřech stanovištích si děti mohly vyzkoušet práci s roboty, v PC učebnách zpracovávaly testy a programovaly stavebnice, ve fyzikálně chemické učebně si vyzkoušely pokusy, se kterými se jako žáci 4. a 5. třídy doposud nesetkaly, a na vlastní kůži si ověřily vyučování na 2. stupni základní školy. Děti z mateřské školy si vyzkoušely pokus s jedním z živlů – s ohněm, a za pomoci pedagogů a žákyň zjišťovaly, proč vlastně oheň hoří.

Děkujeme žákům i vyučujícím za pomoc a budeme se těšit na další setkání, která nás čekají.

Paní asistentka Jana Hegerová

Den zdraví v 2. ZŠ Holešov

Dne 4. 11. 2022 jsme připravili pro žáky projektový den na téma zdraví, které nejen navazuje na učivo prvního stupně a rozvíjí předmět Výchova ke zdraví, ale prolíná se i plánem environmentální výchovy a preventivním programem školy.

Téměř všechny školy zařazují tuto moderní formu výuky přesto, anebo možná právě proto, že se neučí klasickým způsobem, neznámkuje se a nejsou vyučovány běžné předměty.  

Pro první až čtvrtou třídu připravily program na tři vyučovací hodiny paní učitelky se svými asistentkami. Čtvrtou hodinu děti předvedly ostatním spolužákům, co se naučily. A právě dovednost veřejně prezentovat svoji práci je jedním z cílů projektové práce. Viděli jsme tedy nejen básničky a písničky, misky se zdravými saláty a postery plné kreseb o zdravém a nezdravém způsobu života, ale také vážné zamyšlení nad zdravím dětí i dospělých. Například pokus se špinavýma a umytýma rukama a řešení významu stravy pro tvarování postavy již mírně překračovaly rámec prvního stupně základní školy. Nechybělo ani tvoření obrázků z ovoce a zeleniny a jejich populární ochutnávky. Preventivní aktivity před úrazy a nemocemi doplnilo Pět klíčů pro zdraví.

Pátou třídu jsme tentokrát přiřadili k druhému stupni a pro všechny pak připravili devět skupin, v nichž v pátečním dopoledni žáci pracovali. Předem si vybrali skupinu podle zaměření, které je zaujalo. Skupinky byly věkově smíšené, což nese určitou míru rizika pro organizaci a schopnosti zvládnout zadání a dokončit jej. Ukázalo se, že spolupráce napříč druhým stupněm není na naší škole problém. Svou práci, jejíž zadání připravili učitelé a asistentky, pak členové skupin prezentovali pro všechny ostatní.

Viděli jsme tak několik počítačových prezentací o tom, že „Normální je nekouřit“ a o nemoci AIDS. Ochutnali jsme zdravé jednohubky a poslechli si zkušenosti se zdravým vařením. Školu provoněly bylinkové čaje i čerstvě vyrobená levandulová mýdla. Všechny zaujalo předvedení správného rozcvičení celého těla pomocí strečinku, společně jsme doplnili kvíz o zdraví a tipovali jsme závěry zkoumání množství cukru v slazených nápojích. Scénka U lékaře – jak by to mělo být a jak to někdy vypadá doopravdy,  samozřejmě s nadsázkou a komickými situacemi, doplnila společné prezentace.

Praktické ukázky první pomoci připravily s jednou ze skupin v rámci dopoledního programu studentky Střední zdravotnické školy v Kroměříži s paní učitelkou Dobroslávkovou. Chtěl bych jim a i paní ředitelce školy poděkovat za spolupráci a vstřícnost při organizaci našeho projektového dne.

Věřím, že se žákům projekt líbil, což ověříme při hodnocení celé akce, a že měl především smysl pro jejich vzdělávání a byl podnětem pro další spolupráci mezi žáky, učiteli a asistentkami v celé škole.

Mgr. Zdeněk Ballnér

 

 

 

Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené informace, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalosti, ale především o rozvíjení schopnosti samostatného logického uvažování. Takto je soutěž představená účastníkům na jejích webových stránkách.

Již během září probíhalo přihlašování do základního kola, které se konalo pouze on-line. Počet registrovaných soutěžících byl celkem 94 657 z 3 751 škol. Naše 2. ZŠ se v letošním roce zúčastnila jako jediná škola z Holešova, přihlásilo se 23 žáků. Do krajského kola postoupilo celkem 52 soutěžících, od nás to byli dva chlapci – Radim Ptáček ze 4. A., který se v základním kole umístil na 40. místě, a František Konečný z 5. A., který byl osmý. Bohužel, jsou situace, které v našem životě nemůžeme ovlivnit, a tak se krajského kola 4. 11. 2022 zúčastnil pouze František Konečný, který se z konečného počtu 39 dětí umístil na krásném 4. místě! 

Františkovi moc gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Kateřina Krmencová