Legohrátky

Pohádky v Legohrátkách

V kroužku Legohrátky jsme se s žáky jedno odpoledne přenesli do světa pohádek.

Děti se rozdělily do skupinek a každá skupina si vylosovala pohádku. Úkolem dětí bylo část pohádkového příběhu zachytit co nejvěrohodněji. Po vytvoření malých dílek pak proběhla tipovací soutěž, o jakou pohádku se jedná.

V „obrazech“ z lega se tak objevil Jeníček s Mařenkou z pohádky O perníkové chaloupce, Budulínek uvězněný v liščí noře, Smolíček a nechyběla ani Červená Karkulka.

Mgr. Kateřina Zacharová a děti z „Legohrátek“

 

 

Příprava na zimu

Zima se k nám blíží mílovými kroky. Ráno už nás překvapují první mrazíky a Martin na bílém koni je za rohem. S dětmi z kroužku „Legohrátky“ jsme si povídali, jak můžeme pomoci ptáčkům, kteří neodlétají do teplých krajin. Naše povídání jsme pak ukončili pilnou prací – děti postavily krásné ptačí budky a krmítka z lega. Nakonec jsme nasypali zrní do našeho opravdového krmítka, které máme za oknem.

děti z kroužku „Legohrátky“ a Mgr. Kateřina Zacharová

Invalid Displayed Gallery

Bludiště v Legohrátkách
Jedním z námětů naší práce v kroužku Legohrátky byla „Bludiště“. Děti se shodly, že procházení úzkými uličkami, sem tam nějaké zabloudění a konečně dosažení určeného cíle je velká zábava. A tak jsme se rozhodli, že si taková bludiště s dlouhými cestičkami, mosty a slepými uličkami vytvoříme.
Žáci ve skupinkách složili různá bludiště. Poté je předali svým kamarádům a ti se snažili bludiště „projít“ prostřednictvím malé kuličky.
Všechny děti zaslouží pochvalu za vytvořené labyrinty, které byly velmi nápadité a zdařilé.
Mgr. Kateřina Zacharová

Invalid Displayed Gallery

 

Vánoce v Legohrátkách
Předvánoční čas na nás dýchá ze všech stran. A tak jsme se i my, po společném povídání o Vánocích, pustili do práce s legem na téma „Štědrý den u nás doma“.
Prostřednictvím lega jsme se ocitli v pokoji s vánočním stromečkem, pod kterým bylo plno dárků. Nechyběly ani svátečně prostřené tabule. Děti postavily i kostel, kde se lidé modlí. Někteří žáci vytvořili náměstí s velkým vánočním stromem.
Přejeme všem krásné a pohodové Vánoce.
Děti z „Legohrátek“ a Kateřina Zacharová

Invalid Displayed Gallery

Náš školní den
Jedním z témat v kroužku Legohrátek byl „Den ve škole“.
Děti byly rozděleny do čtyř skupin.
První skupinka vytvořila vyučovací hodinu. V tomto obraze nechybělo vybavení třídy – tabule, katedra, lavice a samozřejmě paní učitelka a žáci.
Druhá skupina dětí se zaměřila na přestávku. Žáci zachytili nejen děti, které vzorně sedí v lavici a svačí, ale i nezbedy, kteří se honí a dokonce i perou. 
Úkolem třetí skupiny bylo zachytit hodinu tělesné výchovy. Děti vytvořily pro postavičky z lega překážkovou dráhu, skluzavku a také koutek, kde se nacvičovaly kotouly.
Poslední skupinka žáků zhotovila obraz školní družiny, kde si děti hrají a odpočívají.
Všechny scény byly posléze vyfoceny a pomoci počítačového programu byl vytvořen komiks.
Dětem se práce velmi zdařila. Posuďte sami ve fotogalerii.
Mgr. Kateřina Zacharová

Invalid Displayed Gallery

 

Kroužek Legohrátky
Na naší škole zahájil svou činnost kroužek LEGOHRÁTKY. Jak už je z názvu patrné, budeme si každé středeční odpoledne hrát. A protože děti rády dovádí na hřišti, kde je možností ke hrám plno, bylo našim prvním tématem „Dětské hřiště podle našich představ“. Děti popustily uzdu své fantazii a vznikla nádherná hřiště plná skluzavek, houpaček, prolézaček a pískovišť. Nechybělo ani lanové centrum, trampolína a bazény.
Děti za jejich nápady a chuť do práce moc chválím.
Mgr. Kateřina Zacharová

DSCN1186  DSCN1184

DSCN1183  DSCN1182

DSCN1185  DSCN1181

DSCN1180