Svět vzdělání – Třída s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky, osobnostního rozvoje a programování

 
Od roku 2018 jsme navázali spolupráci se spolkem Svět vzdělání, jehož ředitelem je Ing. Tomáš Blumenstein. Otevřeli jsme první třídu s rozšířenou výukou angličtiny, logiky, osobnostního rozvoje a v této třídě jsme zvolili k výuce matematiky Hejného metodu.
 
Svět vzdělání je správnou volbou pro rodiče, kteří pro svého budoucího prvňáčka chtějí něco víc než standardní vzdělání. Tyto třídy jsou součástí běžných škol a nabízí rozšířenou výuku angličtiny už od první třídy, hodiny programování a zaměřují se také na rozvoj osobnosti a budování dobrých vztahů ve třídě.
Dále jsou zařazeny do výuky hodiny logiky, které podporují nezávislé myšlení, ke kterému přispívá také Hejného metoda využívaná ve výuce matematiky.
 
JAK TO FUNGUJE?
Třídy Světa vzdělání nabízí rozšířenou výuku, zároveň jsou ale součástí běžných škol a fungují na základě  platného školního vzdělávacího programu. Přínos spočívá v tom, že běžný rozvrh této třídy zahrnuje jednu nadstandardní vyučovací hodinu každý den, a navíc využívá systému půlených hodin pro lepší individuální přístup. Metodika výuky těchto tříd kombinuje tradiční a inovativní přístupy vzdělávání, které jsou ověřeny několika lety praxe na více než 17 školách v republice.
 

Více informací, termíny informačních schůzek a přihlášku najdete na webu

https://svetvzdelani.cz/