Svět vzdělání – Třída s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky, osobnostního rozvoje a programování

Od roku 2018 jsme navázali spolupráci se spolkem Svět vzdělání, jehož ředitelem je Ing. Tomáš Blumenstein. Otevřeli jsme první třídu s rozšířenou výukou angličtiny, logiky, osobnostního rozvoje a v této třídě jsme zvolili k výuce matematiky Hejného metodu.
 
Svět vzdělání je volba pro ty rodiče, kteří pro svého budoucího prvňáčka chtějí něco navíc, ale upřednostňují klasické vzdělání.
Třídy Světa vzdělání jsou součástí běžných škol, žáci těchto tříd se ale už od první třídy učí angličtinu, systematicky rozvíjejí své logické myšlení a s pomocí učitele pracují jak na zdravém rozvoji celé své osobnosti, tak i na budování pozitivních vztahů ve třídě. Je to systém ověřený několika lety praxe a ozkoušený na více než 15 školách v republice.
 
JAK TO FUNGUJE?
Tyto třídy jsou součástí běžných škol, kde fungují na základě platného školního vzdělávacího
programu. Jejich přínos spočívá zejména v efektivním doplnění výuky nadstandardními
vyučovacími hodinami – vždy jednou hodinou navíc každý den. Veškerá nadstandardní výuka
je nedílně začleněna přímo do rozvrhu třídy.
 
Více informací, termíny informačních schůzek a přihláška na webu:
 

 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

TECHNOLOGICKÝ POBYTOVÝ TÁBOR PROSTĚJOV