Plavecký výcvik žáků

plavaniKaždým rokem je součástí výuky tělesné výchovy v naší škole plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku. Děti absolvují celkem deset dvouhodinových lekcí, které vedou zkušení kvalifikovaní instruktoři plavecké školy v krytém bazénu SPORT RELAXU Holešov. Výuka plavání je hrazena ze státního rozpočtu. Dopravu na bazén a zpět do školy hradí SRPD.

Co plavání přináší:

  • radostný zážitek, zpestření výuky tělesné  výchovy
  • rozvoj psychomotorických schopností dítěte
  • podporuje správné zakřivení páteře dítěte a   posílení zádových svalů
  • rozvoj rovnováhy koordinace pohybů a orientačních schopností dítěte
  • posílení imunitního systému a celkové odolnosti organismu
  • podporuje chuť k jídlu, zlepšuje spánek
  • děti se učí spolupráci, soustředění, jsou bystřejší
  • zvyšuje se síla, vitalita a pohyblivost celého těla