Školní rok 2008 – 2009

Škola v přírodě – Rusava Onenesscentrum
11. 5. – 15. 5. 2009
[mygal=skola_v_prirode_09]


Soutěž Hlídky mladých zdravotníků – 14. 5. 2009 Kroměříž

Ve čtvrtek 14. 5. 2009 proběhla v Kroměříži soutěž Hlídky mladých zdravotníků pořádaná Českým červeným křížem. Naši školu reprezentovaly 2 skupiny.
Renata Dvorníková, Michaela Hradílková, Petra Kopásková, Petra Odložilíková a Kateřina Chromecká získaly v soutěži 3. místo.
Eva Kubová, Dagmar Manišová, Khaliun Otgonpurev, Martina Slámková a Zlatka Súkupová obsadily 4. místo.
Za skvělé výsledky, vzornou reprezentaci a svědomitou přípravu patří děvčatům z obou zdravotnických hlídek velké poděkování.
[mygal=hmz]


Angličtina hrou
Žáci 9. ročníků připravili aktivity druháčkům.
[mygal=skola_hrou_2]


Příprava na Velikonoce ve třídě 5.A
[mygal=zdobeni_vajicek_5]


Projekt – Angličtina hrou
Do  projektu „Malý, velký kamarád“ se zapojili i žáci 9. tříd.  Připravili si pro páťáky a šesťáky soutěž  nazvanou „Angličtina hrou“. Hra proběhla ve dnech 12. 2. a 26. 2. 2009. Páťáci a šesťáci plnili zadané úkoly zábavnou formou, například doplňovali písmenka nebo celé věty. Díky křížovkám, spojovaní čísel a ukazování částí těla, domu, si naši žáci z 5. a 6. třídy ověřili své znalosti v angličtině. Přestože si páťáci trochu stěžovali, že pro ně byla soutěž těžší, byli více snaživější než šesťáci. Nejlepší dvojice byly odměněny. Žáci devátých tříd si tuto soutěž také užívali, protože si jak při přípravě úkolů pro mladší spolužáky, tak i v samotné soutěži užili hodně zábavy. Podobnou hru si připravují v tomto školním roce i pro druháky.
[mygal=anglictina_hrou]


Zasedání Parlamentu dětí a mládeže Holešov na naší škole dne 24. 2. 2009
[mygal=pdm_09]

Prezentace středních škol 25. 11. 2008
[mygal=prezentace_strednich_skol_08]

Keramické dílny 21. 11. 2008
[mygal=keramicke_dilny_08]


Koncert cimbálové skupiny Réva v tělocvičně naší školy 19. 11. 2008
[mygal=cimbal_reva]


Pletení košíčků 26. 9. 2008 – 2. a 5. třída
[mygal=pleteni_kosicku_08]