Výchovný poradce

do je školní výchovný poradce?

Výchovný poradce na 2. Základní škole Holešov je:
Mgr. Andrea Kubálková

Kontakt:
e-mail: andrea.kubalkova@zshol.cz
konzultační hodiny pro žáky po domluvě v kanceláři školy (přízemí, místnost č. 15)
konzultační hodiny pro rodiče vždy po telefonické domluvě  každé úterý od 14,30 – 15,30 hod v kanceláři školy, je možný domluvit i jiný termín (573 396 019, 605 387 198)

Kde najdete další informace

Profese – odkazy

Termíny přijímacích zkoušek na SŠ 2023-2024

Informace pro rodiče  – Přijímací řízení  

Vážení rodiče.

Došlo ke spuštění webových stránek Ministerstva školství, které jsou členěny se zaměřením na jednotlivé aktéry. Stránky budou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy.
Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související.
Prostřednictvím webových stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní:
– plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky prostřednictvím výpisu z informačního systému,
– prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a konzervatoří a Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV),
– rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a zveřejnění výsledků.

Webové stránky jsou dostupné na odkaze: www.prihlaskynastredni.cz.

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce-1