Výchovný poradce

Kdo je školní výchovný poradce?

Výchovný poradce na 2. Základní škole Holešov je:
Mgr. Andrea Kubálková

Kontakt:
e-mail: andrea.kubalkova@zshol.cz
konzultační hodiny pro žáky po domluvě v kanceláři školy (přízemí, místnost č. 15)
konzultační hodiny pro rodiče vždy po telefonické domluvě  každé úterý od 14,45 – 15,45 h v kanceláři školy,  je možný domluvit i jiný termín (573 396 019, 605 387 198)

Kde najdete další informace

Přihlášky na střední školu:

Formuláře přihlášek ke studiu na střední škole jsou ke stažení například na stránkách MŠMT, ke stažení ZDE.

Žák, který podá dvě modré přihlášky na „umělecké školy“, může podat i dvě růžové přihlášky. Pořadí škol na dvou modrých nebo na dvou růžových přihláškách by mělo být stejné. Které škole dá žák nakonec přednost, projeví žák až odevzdáním zápisového lístku na vybranou střední školu. Vyplněný zápisový lístek obdrží žáci od výchovné poradkyně.

Informace o přijímacím řízení pro zákonné zástupce 2020-2021

Leták IPS

Kontakty a webové stránky pro volbu povolání

Profese – odkazy

Informační dopis pro základní školy o zrušení veletrhu

 www.kampodevitce.cz 

Informace Masarykovy Střední školy Letovice:
– mimořádný online den  otevřených dveří, který se koná dne 12. listopadu 2020 od 10 nebo od 17 hodin.

Online dny otevřených dveří – dopis žáci

MSŠ Letovice 2020-2021 sFI

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o.

Vážení,

jako již tradičně i v letošním školním roce jsme se rozhodli uspořádat Den otevřených dveří naší školy, a to v pátek 6. 10. 2020 od 12.00 do 18.00 hodin a v sobotu 7. 10. 2020 od 9.00 do 18.00 hodin.

Vzhledem k momentální nepříznivé situaci jsme ale bohužel nuceni představit naši školu potenciálním zájemcům, jejich rodičům a případným fanouškům pouze on-line formou. Pokusili jsme se proto alespoň část z toho, co je u nás ve škole možné vidět a dozvědět se, umístit na komunikační platformu/ webový server Discord.

Dovolujeme si Vás tedy touto cestou    p o z v a t     k on-line návštěvě naší školy a současně Vás tímto    p o ž á d a t    o umožnění přístupu rovněž vašim žákům, případně rodičům, a to odesláním následujícího odkazu, jehož prostřednictvím bude možné se do naší školy v uvedených dnech „podívat“.  

Odkaz na server je:        discord.gg/7JE7vQE

Děkujeme předem za spolupráci a těšíme se na vaši návštěvu

Mgr. Martina Růžičková, ředitelka školy

 

Filmová 174, 760 01  Zlín