Školní metodik prevence

Prevence rizikového chování se na naší škole zaměřuje především na nezdravé vztahy v kolektivech, násilí, návykové látky, šikanu, nezdravý životní styl, kriminalitu dětí a mladistvých. Tyto témata máme zakomponovány nejen do vyučovacích předmětů, ale věnujeme se jim v rámci komunitních kruhů na I. stupni a v rámci třídnických hodin na II. stupni.

Kdo je školní metodik prevence?

Školní metodik prevence na 2. Základní škole Holešov je:
Mgr. Hana Hlobilová
Kontakt:
e-mail: hana.hlobilova@zshol.cz
konzultační hodiny pro žáky: kdykoliv dle potřeby v kanceláři školy (přízemí)
konzultační hodiny pro rodiče: úterý 14,00-15,00 v kanceláři školy, po domluvě je možný jiný termín.


Pro rodiče
Pomoc online

Časté dotazy:
Kde hlásit nevhodný obsah internetu?
www.horkalinka.cz
policie ČR

Kde hledat pomoc při výchovných problémech dětí?
Rodičovská linka: 840 111 234

Kde mají děti hledat pomoc v krizových životních situacích?
Linka bezpečí: 116 111
nebo chat.linkabezpeci.cz
nebo pomoc@linkabezpeci.cz