Finanční gramotnost

Ve školním roce 2015/2016 jsme se věnovali finanční gramotnosti v rámci 2-3 hodinového projektu. S touto oblastí mají problémy i mnozí dospělí. Žáci se letos naučili rozlišit majetek zbytný a nezbytný, dobrou a špatnou půjčku, porovnávat úvěry a v neposlední řadě umět provést výpočet úroku z úvěru za určité období. S žáky diskutujeme o jejich zkušenostech z rodiny z oblasti půjček, hledáme informace na internetu a vyvracíme mediální strašák, že není dobré si peníze půjčovat. Vedeme žáky k tomu, aby se naučili hospodařit s penězi tak, aby dosáhli osobní prosperity.