Počítání s Harry Potterem

Měsíc září je ve škole většinou zasvěcen opakování učiva z minulého ročníku,projekt_01proto jsme si ve 4. třídě procvičili některé základní početní operace formou miniprojektu. Motivací pro žáky byla kniha nebo film o Harry Potterovi.

Žáci pracovali ve dvojicích, úkolem každé dvojice bylo ve třídě najít šest barevně odlišných úkolů, které byly určeny pro zopakování sčítání, odčítání, dělení, násobení, dělení se zbytkem a převody jednotek času, ty vypočítat a následně dějově chronologicky nalepit na balicí papír, domalovat symboly z Harryho Pottera dle vlastní fantazie a prezentovat svoji práci.

Mimo to, že žáci počítali, prolínaly se projektem další předměty – český jazyk, angličtina, pracovní činnosti. Tato netradiční, ale smysluplná metoda práce se dětem líbila a splnila svůj cíl.

projekt_02 projekt_03