Citace zdrojů

Bibliografické citace DUM – Materiál převzat z www.RVP.cz

Bibliografické citace Doporučení pro vytváření digitálních učebních materiálů

1. Je možné při tvorbě digitálních učebních materiálů využívat cizí zdroje informací? Ano, umožňuje nám to Autorský zákon č. 121/2000 Sb. Podle § 31, odstavce a) lze „nakládat se zveřejněným autorským dílem v odůvodnitelné možné míře pro účel citace ve svém vlastním díle“.

2. V jakém míře mohu využívat cizí zdroje? Autorský zákon hovoří o možnosti citace v odůvodnitelné míře – tzv. malá citace. Tato část zákona plně postačuje pro potřeby využití částí textů, zvuků a videa při tvorbě digitálních učebních materiálů. Důležité je, aby každý vytvořený digitální učební materiál byl zřejmým autorským dílem a citace/zdroje využíval jen ve skutečně odůvodnitelné míře.

3. Jak vyhledávat vhodné zdroje? Při vyhledávání na Internetu bychom se měli pokusit najít primární a spolehlivé zdroje. Obrázky je možné použít pouze z otevřených databází nebo při zajištění souhlasu autora či majitele autorských práv.

4. Kde v souboru uvádět bibliografickou citaci? Citujte pomocí číselných odkazů v textu a zdroj uveďte na dané straně pod čarou. Nejde-li to jinak, uveďte zdroje na konci vašeho digitálního učebního materiálu. U obrázků, tabulek, grafů aj. použijte přímou citaci pod objektem. Forma citace musí být v celém digitálním učebním materiálu jednotná.

5. Užitečné odkazy

Pokud si nejsem jist, použiji generátor citací, který mě provede a pomůže vyplnit vše potřebné. http://www.citace.com/generator.php