MaS05-19 – PODPORA VYBAVENÍ DÍLEN V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Cílem Programu je podpořit polytechnické vzdělávání na základních školách a tak motivovat
žáky k volbě jejich další studijní cesty v technických oborech středních škol.

Důvodem poskytnutí dotace je skutečnost, že v posledních letech došlo ke zrušení většiny
dílen na základních školách a jejich opětovné vybavení je pro zřizovatele těchto škol finančně
náročné. Absence rukodělných činností v rámci základní školní přípravy vede k nezájmu žáků
o učební obory a profese, které manuální zručnost vyžadují, a proto je potřeba tuto oblast
podpořit.

V rámci uvedené poskytnuté dotace se očekává, že zřizovatelé škol vybaví školní dílny a žáci
je pod vedením učitelů budou ve výuce využívat.