Výzva č. 16/2017 Zahrada, cesta k poznání – revitalizace školní zahrady

Státní fond životního prostředí ČR

Podporovaná aktivita c) Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Představení projektu

Předmětem projektu bylo vybudování funkčního a zajímavého prostoru školní zahrady, která v sobě bude integrovat prvky přírodních zahrad (broukoviště, kompost, aj.), přírodní laboratoře (sbírky dřev, meteorologická budka), bylinkovou a pěstitelskou část a také místo pro výuku v přírodě (vrbový přístřešek). Cílem je rozvoj místa, kde probíhá výuka tak, aby děti měly zachován kontakt s přírodou. 

Popis projektu: Předmětem projektu je úprava venkovního prostoru základní školy – zahrady, který tak skýtá možnost znásobit svůj potenciál.  Návrh dle podmínek využití je místem dvou rozdílných prostor – jsou to čtyři tematicky zaměřená oddělení na jedné straně a pak volný centrální prostor. Čtyři oddělení vytváří místa, která jsou podobná třídě, učebně, pokoji. V jednotlivých odděleních se budou odehrávat jednotlivé činnosti (výuka, zájmové kroužky, tematické akce) a na volné ploše, blíže k budově školy, se budou moci konat setkání při různých příležitostech spojených s oblastí environmentální výchovy. Prostor školní zahrady je tedy řešen tak, aby se v ní mohlo pohybovat více skupin dětí podle tématu, kterým se právě zabývají.

Tematická členění na 4 oddělení (základní prvky, které obsahují):

A) Studijní oddělení – v centru krytá učebna vč. vrbového přístřešku, bylinková plocha z recyklovatelných palet, malá knihovnička, lavička z recyklovaných palet, lehátko z recyklovaných palet, hmatový chodník, chytrý provázek – na tom se děti naučí vytvářet logické dvojice dané tematikou geologie.

B) Pěstební oddělení – prvky pěstebního oddělení: bylinková spirála, vrbová stěna, dvojice zvýšených záhonů, kompost z recyklovaných palet, dřevěný nábytek na drobné nářadí, odkládací plocha z recyklovaných palet. Chytrý provázek s tématikou botaniky.

C) Přírodní oddělení – určeno přírodě a živočichům, zůstává zde původní jehličnan, nově pak doplněno o listnatý strom, živý plůtek. V této části je hmyzí stěna, ptačí krmítka a meteorologická budka.

D) Společensko-odpočinkové oddělení – obsahuje lavičky z recyklovaných palet (využitelné k výuce/mohou být prodejním pultem), dřevěné hudební nástroje, herní prvek „mravenci“ z akátového dřeva, dále bylinkový chodníček, aj.