Výzvy č. 57 – rozvoj technických dovedností žáků

opvk-logo

Naše škola se zapojila do výzvy č. 57, která byla vyhlášena MŠMT, je součástí OP VK spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Projekty předložené do této výzvy mají přispět k:
• podpoře realizace reformy škol a školských zařízení
• podpoře výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních

Pro plnění svých cílů jsme vybrali šablonu, která nám v našich podmínkách nejvíce vyhovuje a je potřebná. Zaměřili jsme se na následující oblast:
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy

 

Cílem této klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívá tato aktivita využitím vybavení školní dílny.

Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení.

Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojí minimálně 15 žáků druhého stupně ZŠ podporovaných učitelem. Žáky vede kvalifikovaný učitel, který vyučuje některý z tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Učitel vybere takové typy výrobků, které mohou žáci dokončit za dobu trvání projektu, včetně zadání práce, seznámení s materiálem a zpracování žákovského portfolia. Pro práci budou žákům poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce. V průběhu práce bude podporován rozvoj klíčových (měkkých) kompetencí žáků. Z postupu práce na výrobku bude průběžně pořizován fotografický záznam. Z průběhu realizace zpracuje každý žák žákovské portfolio, které bude obsahovat sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele.

Pro realizaci aktivity bude sloužit potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky a pedagoga. Aktivitu lze realizovat v povinných i povinně volitelných předmětech, nebo formou projektového dne.

 

opvk-publicita