Školní družina a školní klub

Školní družina:

ranní: 6, 00– 7, 35 hodin
odpolední: 11, 35 – 16, 30 hodin

Časová skladba týdne ŠD:

6, 00  –  7, 35 rekreační a odpočinková činnost
11, 30 – 13, 00 rekreační, zájmová a sebeobslužná činnost
13, 00 – 13, 30 oběd
13, 30 – 13, 45 odpočinková činnost
13, 45 – 15, 00 zájmová činnost – vycházky, kroužky
15, 00 – 16, 30 příprava na vyučování

Výše poplatku za školní družinu je 150,- Kč/měsíčně.
Celoroční poplatek činí 1 500,- Kč,
platba bezhotovostním převodem na účet školy č. 115-1888030257/0100,
do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka.

Školní klub:

Školní klub funguje jako centrum zájmových aktivit pro žáky 2. ZŠ.

Charakteristika školní družiny a školního klubu

  • školní družina a školní klub jsou součástí 2. ZŠ Holešov
  • školní klub je umístěn v areálu školy – v přízemí
  • školní družinu navštěvují žáci 1.–5.ročníku ZŠ
  • školní klub navštěvují žáci v rámci zájmových aktivit
  • žáci ŠD jsou rozděleni do dvou oddělení

Činnosti ŠD a ŠK:

  • rekreační, odpočinkové, sebeobslužné
  • zájmové – společensko vědní, pracovně technické, přírodovědné, sportovní
  • est.výchovné: literární, výtvarné, hudební, hudebně pohybové
  • společ.prospěšné /zaměstnání, vycházky, kroužky/

Stravování:
www.strava.cz