LOGOPEDICKÝ KROUŽEK

Logopedický kroužek navštěvují žáci z 1. stupně, kteří mají potíže s výslovností některých hlásek a s jazykovou obratností. Náprava řeči probíhá pro přihlášené žáky každé pondělí a středu od 11:45 do 12:45 hodin ve třídě 1. A (učebna č. 33).

Kroužek vede paní učitelka Mgr. Andrea Krejčí