Zdravotník

Každé úterý od 15,30 do 16,30 probíhá kroužek  Zdravotník. Děti se zde naučí základům 1. pomoci, vyzkouší si obvazovou techniku, polohování při různých zraněních, zhlédnou i poučné dokumentární pořady, které se týkají záchranářských záležitostí, např. práce hasičů, horské služby, vodní záchranné služby aj.
Základy poskytování první pomoci by měly být nejzákladnějšími znalostmi každého z nás. V kroužku se proto postupně seznamujeme se stavbou a funkcí těla, dále věnujeme pozornost prevenci úrazů a učíme se, jak prakticky poskytovat první pomoc v improvizovaných situacích – samostatně i v týmu.
Zkusíme si, jak postupovat při krvácení, šoku, bezvědomí, zástavě dechu a krevního oběhu, poranění hlavy, poranění páteře a míchy, hrudníku, břicha, pohybového systému, tepelných poraněních, při dopravních a dalších nehodách. Vyzkoušíme si přepravu raněných, obvazovou techniku i to, jak s postiženým komunikovat.

Naše snaha směřuje k tomu, aby se děti v případě potřeby dobře zhostily role „Zdravotníka“ v běžném životě a dokázaly pomoci…

Vedoucí kroužku: Bc. Alena Drápalová