Školní sbor

Každé úterý od 13:30 do 14:30 mohou žáci navštěvovat školní pěvecký sbor. Sbor je rozdělen podle věku na mladší žáky (1. stupeň, 13:30-14:00) a starší žáky (2. stupeň, 14:00 – 14:30). Zpíváme sborové písně, tedy písně určené pro zpívání všech dohromady. Repertoár vytváříme po společné domluvě. Kromě samotného zpěvu, rozvíjíme i další hudební dovednosti. Žáci se doprovází na různé jednoduché hudební nástroje, čímž rozvíjí rytmické cítění. Nácvikem vícehlasých skladeb rozvíjí svůj sluch a schopnost poslouchat druhého. Hlavním cílem však je, užít si společné zpívání, zažít hodně legrace a mít radost ze společného výkonu. Odměnou nám je potlesk při našich drobných vystoupeních na školních akcích.
Vedoucí: Mgr. Zuzana Machálková