Zeměpisná praktika

Zeměpisná praktika – školní rok 2013-2014

Každý týden se konají v pondělí od 14 – 15 hodin formou kroužku pod hlavičkou školního klubu při 2. ZŠ Holešov.
Vedoucí kroužku: Mgr. Drahomíra Konvalinková
Stavíme na společných nápadech, na vlastní aktivitě. Co nejaktivněji se podílíme na probíraném učivu a samostatně pracujeme s mapami nad daným tématem. Snažíme se obohatit o nová zjištění, badatelskou činnost a praktické využití. Věřte, že zeměpis je obor, který má co nabídnout. Každá práce více baví, pokud vidíme praktický přínos.
Zjišťujeme názory, tvoříme mapky, řešíme společný problém, vyhodnocujeme…

Mgr. Drahomíra Konvalinková