Školní kolo – Spelling Bee

Ve středu, 5. 2.,  se konalo školní kolo hláskovací soutěže v angličtině „Spelling Bee“.

Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií: páťáci a šesťáci tvořili první a žáci ze sedmé, osmé a deváté třídy byli v kategorii druhé. Každá třída vyslala do školního kola tři nejlepší žáky z třídního kola.

V první kategorii zvítězili žáci páté třídy ve složení: Lada Vaňharová, Dominik Krutil a Aneta Marčonková.

Ve druhé kategorii byli nejlepší žáci sedmé třídy: Patrik Večeřa, Adam Podsedníček a Tereza Dědičíková.

Nejlepšími hláskovači na naší škole byly vyhlášeny žákyně Lada Vaňharová z první kategorie a Bára Němečková z kategorie druhé.

Žáci páté třídy se zúčastní meziškolního kola, které se uskuteční v březnu v naší škole.

Všem účastníkům blahopřejeme!