Zahradní slavnost 9.A

Rozloučení s třídou 9. A proběhlo letos 23. 6. 2020 netradičně na školní zahradě. Sešlo se 15 žáků, Gábina začala pěkným proslovem, program tvořilo i nápadité taneční vystoupení. Nechybělo také předávání pamětních listů i s fotografiemi celé 9. A.

Rodičům bych chtěla poděkovat za nachystané občerstvení a žákům za krásně nazdobený dortík – sladkou tečku po 4 společně strávených letech.

Třídní učitelka 9. A: Mgr. Soňa Tomčíková