Den Země v 1. B

Den Země je oslavován od roku 1970 a dnes ho slaví 193 zemí na celém světě.
Země slaví svůj svátek 22. dubna a v 1. B jsme si ho připomněli různými aktivitami.
Na začátku dne jsme si povídali o tom, proč je Země pro lidi důležitá a jak ji můžeme ochránit. Žáci obkreslili svoje ruce na papír, vystřihli je a z nich pak vytvořili symbolicky povrch Země – modré ruce pro vodu, hnědé a zelené pro pevninu.
Napsali také přání pro naši Zemi:
Přeji si, aby lidé sbírali odpadky.
Přeji si, aby lidé vysazovali stromy.
Přeji si, aby Země vytvářela hodné bytosti.
Přeji si, aby do Země nenarazil asteroid.
Přeji si, aby nebyla válka.
Přeji si, aby lidé nepsali na domy.
V pracovních listech si děti procvičily grafomotoriku v podobě kruhů znázorňující Zemi. Na školní zahradě si vyzkoušely hmatovou hru, kdy měly poslepu poznat věc, kterou jim skupinka našla.
Skupinky se shodly na třech objektech, které k naší školní zahradě neodmyslitelně patří – záhon s bylinkami, dřevěná socha a vrbové iglú. V pracovních činnostech si žáci zkusili vyplňovat zeměkouli plastelínou. Na závěr hodiny jsme si přečetli pohádku O princezně Zemi.

Sáhnout si poslepu do vody, hlíny nebo na studený kov byl pro mnohé velkým zážitkem a všichni se společně těšíme na další dny, které si budeme právě díky pěkným zážitkům pamatovat.

Mgr. Petra Přikrylová