Do prázdnin s anglickou básničkou

Poslední den před jarními prázdninami si naši čtvrťáci zasoutěžili v přednesu básniček. Básničky byly v angličtině a žáci se snažili o co nejlepší výkon.

Porota (paní učitelka angličtiny a paní asistentka) hodnotila nejen přednes, ale také správnou výslovnost a plynulost jazykového projevu. Kromě této odborné poroty mohli také sami žáci ohodnotit své spolužáky tajným hlasováním.

Rozhodování bylo opravdu velmi těžké, neboť všichni žáci se pečlivě připravili.

Přesto byli vybráni tito nejlepší:

1. místo: Adrian Ševčík

2. místo: Eliška Chvátalová

3. místo: Patrik Večeřa