Informace k LVK

Vážení rodiče, zákonní zástupci

od  8. 1. 2017  – 13. 1. 2017 začíná lyžařský výcvikový kurz, který se koná ve Velkých Karlovicích.

Přistavení autobusu u školy je v 8.30h (neděle 8. 1. 2017), odjezd autobusu v 9.00 h. Lyžařský kurz bude ukončen v pátek 13. 1. 21017. Autobus odjíždí z Velkých Karlovic v 10.00h. Předpokládaný návrat ke škole je cca 12.00 h.

Všechny přihlášené děti dostaly potřebné informace a instrukce. V den odjezdu je nutné odevzdat Prohlášení o bezinfekčnosti (datum nesmí být starší než 3 dny), dále Potvrzení o seřízení vázání a kartičku pojištěnce.

Mgr. Rudolf Fuksa