Informace k provozu školy od 17. 5. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od 17. 5. 2021 dochází ke změně mimořádného opatření vydané MŠMT.

I. stupeň: přítomnost všech žáků bez rotací (ruší se povinnost homogenních tříd a skupin). Je zrušena povinnost školy zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí. Testování bude probíhat v pondělí, nebo první den osobní přítomnosti žáka ve škole.

II. stupeň pokračuje v rotaci (17. 5. 2021 nastoupí 8., 9. A), ruší se povinnost homogenních tříd a skupin). Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek, nebo první den osobní přítomnosti žáka ve škole.

Školní družina: provoz bude probíhat v běžném režimu (ruší se povinnost homogenních oddělení)

Nadále platí povinnost ve vnitřních prostorách nosit ochranu nosu a úst.