Informace školní jídelny

Strávníci I. a II. stupně, kteří platí stravu přes účet budou od května automaticky přihlášení k obědu. Pokud nebudete oběd odebírat je potřeba si obědy odhlásit.