Lego v 1. třídě

Už i naši nejmladší žáčci – prváčci – se měli možnost seznámit se stavebnicí Lego education. Tuto pomůcku využíváme ve výuce již pátým rokem. Je skvělým pomocníkem v hodinách českého jazyka, čtení, prvouky, matematiky i pracovních činnostech. Díky této stavebnici dochází k rozvoji jemné motoriky a vyjadřovacích schopností žáků, podporuje vzájemnou spolupráci a komunikaci mezi dětmi.

Prváčkům bylo zadáno téma „Jak jsme prožili prázdniny“. Vznikly krásné stavby – stanové tábory, zámky, výlety v lese a spousta dalších. Dětem se práce velmi vydařila a patří jim velká pochvala.