Matematika Hejného metodou se Světem vzdělání

Matematika je jen jedna, ale metod výuky mnoho. A právě způsob, jakým děti dochází k poznání, je velmi důležitý, neboť i cesta může být cíl.

V rámci Hejného metody je to cesta plná zábavy, výzev, zážitků, spolupráce a radosti z objevování. Vede přes různá prostředí, která děti opakovaně navštěvují, s pomocí zajímavých pomůcek v nich řeší konkrétní reálné situace a zcela přirozeně se tak při hře učí. Děti nepřijímají hotové poznatky od učitele, ale jsou podporovány v samostatném uvažování, argumentují, diskutují a vyhodnocují. Často „neví“, ale „chtějí vědět“, protože všechny matematické úlohy jsou v Hejného metodě postaveny tak, aby jejich řešení děti „automaticky“ bavilo. Upřímná radost z vyřešení úkolu, z uznání spolužáků i učitele, to jsou ty nejlepší ingredience pro vznik vnitřní motivace k učení. Matematika nemusí být strašákem dětí ani učitelů právě díky této metodě. A pokud o ní stále pochybujete, pak jste ji zatím dostatečně nepoznali…

Přijďte na informační schůzku pro rodiče předškoláčků, 23. 3. 2023 v 16,00 hod., a dozvíte se více nejen o matematice, ale i o celkovém konceptu výuky Světa vzdělání. 

Mgr. Monika Ministrová