MIKULÁŠ VE ŠKOLE

Dne 5. 12. stejně jako minulý rok, se žáci 9. ročníku proměnili v Mikuláše s doprovodem andělů a čertů.  Během prvních dvou vyučovacích hodin navštívil Mikuláš se svou družinou děti na prvním stupni, kde byly za přednes básniček odměněny sladkostmi. Potom se Mikuláš odebral do mateřské školy, kde spolu s anděly a čerty navštívil celkem 4 třídy ještě školou nepovinných dětí. I zde Mikuláš rozdal spoustu sladkostí. Všichni si tento předvánoční den náramně užili.