Návštěva dětí z MŠ Radost Grohova Holešov

Vánoční atmosféru nám navodily děti z MŠ Radost, které přišly k nám do školy s pásmem vánočních koled.  Prvňáčci si společně s nimi zazpívali koledy Pásli ovce Valaši, Půjdem spolu do Betléma, Nesem vám noviny a mnoho dalších. Prvňáčci se setkali se svými kamarády ze školky a velmi je ocenili a povzbudili hlasitým potleskem na závěr vystoupení. Paní ředitelka Oralová  předala dětem keramická srdíčka a my jsme je odměnili sladkostí a vánočním přáním.

Mgr. Petra Přikrylová