Ocenění pedagogů Holešova

V úterý 26. 3. 2019 se v prostorách holešovského zámku již tradičně uskutečnilo slavnostní ocenění zaměstnanců škol a školských zařízení. Navrženým pracovníkům byly uděleny pamětní listy v deskách, které předávali starosta města Mgr. Rudolf Seifert a místostarosta města Ing. Pavel Karhan.

Z naší školy byla oceněna paní učitelka Mgr. Kateřina Zacharová, paní asistentka pedagoga Petra Křížková Dis. a pan školník Petr Kojecký. Všichni za vynikající a obětavou práci.

Všem oceněným gratulujeme a přejeme pevné zdraví a spoustu elánu do dalších let!!!!! 🥀️