Ocenění pedagogů města Holešov

V letošním roce proběhlo ocenění pedagogů v netradičním termínu. V naší škole byla za angažovanou a vynikající pedagogickou práci ve školství navržena paní asistentka Renata Mlčáková. Ocenění předával pan starosta, Mgr. Rudolf Seifert.

Paní asistentka pracuje v naší škole od září roku 2014. Je nejen výbornou asistentkou, ale také spolehlivou kolegyní, je velmi obětavá, ochotná vždy pomoci.

Svým trpělivým přístupem, si získala srdce nejen své svěřenkyně, ale i ostatních žáků v třídním kolektivu, kde působí. Paní asistentka se podílí i na organizaci a realizaci mimoškolních aktivit, ochotně spolupracuje s ostatními zaměstnanci školy. Od letošního školního roku se zapojila do projektu Hodina pohybu navíc, kde je výbornou lektorkou pro pohybové aktivity dětí ve školní družině, vede školní pěvecký sbor a také svůj volný čas věnuje doučování žáků se školním neúspěchem.

Její zodpovědnost, pracovitost, pochopení a pedagogický cit jsou vlastnosti, které naznačují, že 2. Základní škola škola v ní získala vynikající asistentku.

Renatko, děkujeme za vynikající a obětavou práci ve školství a přejeme mnoho sil do dalších let!