Ohlédnutí za adaptačním kurzem 6. A

Na začátku školního roku se naše třída 6. A zúčastnila adaptačního kurzu, který se konal v překrásném prostředí hostýnských vrchů, konkrétně na Rusavě v hotelu Ráztoka. Program pro nás připravila holešovská společnost Tokaheya, která se při připravených a dokonale promyšlených aktivitách zaměřuje především na společný prožitek, vzájemné poznání a posílení jistoty v novém prostředí.

 Cílem našeho třídenního pobytu bylo utužit třídní kolektiv, přivítat mezi sebou nově příchozí žáky a hlavně pobavit se, což se nám určitě podařilo.

 I přes nepřízeň počasí se všem adaptační pobyt líbil a přijeli jsme domů nejen unavení, ale hlavně spokojení.

Marika Fuksová