Oslava svátků v 2. A

Na přelomu října a listopadu jsme si s dětmi v 2. A připomněli dva svátky. První, který se slaví většinou v anglicky mluvících zemích – Halloween. A druhý svátek, který je věnován uctění památky zesnulých.

O Halloweenu jsme si s dětmi povídali v hodině anglického jazyka. Vymalovali jsme si dýni a naučili se tradiční pořekadlo koledníků. Protože k tomuto svátku patří strašidelné kostýmy, duchové, čarodějnice…vyrobili jsme s žáky v pracovních činnostech malá strašidýlka ve formě antistresových  míčků. Tihle vytvoření tvorečkové nás budou dále provázet při práci v hodinách psaní a budou nám pomáhat uvolňovat ruku. Odměnou za práci pro nás byl halloweenský balíček popcornu, který pro nás připravila spolužačka Monička. (Moc děkujeme)

Zaměřili jsme se také na datum 2. listopadu. Pověděli jsme si, čím je pro nás tento den tak význačný. Celé povídání jsme ukončili procházkou na holešovský hřbitov, kde jsme zapálili svíčku u kříže a na hrobě Drásala.

Mgr. Kateřina Zacharová