Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji pro žáky 2. Základní školy Holešov dne 27. 9. 2021 z organizačních důvodů ředitelské volno.

Školní družina bude v tomto dnu uzavřena, obědy žáků budou automaticky odhlášeny.

Zákonní zástupci a žáci jsou informováni:

  • písemně prostřednictvím žákovských knížek
  • prostřednictvím informačního systému ŠKOLA ONLINE
  • vyvěšením na informační nástěnce školy
  • zveřejněním na webových stránkách školy

Mgr. Helena Moravčíková

ředitelka školy