Pasování prvňáčků

První školní rok je pro děti mimořádným obdobím mimo jiné díky tomu, že se naučí číst. Letošní školní rok je téměř u konce a z našich prvňáčků jsou již zdatní čtenáři a mohli se tedy zúčastnit tradičního pasování do řad čtenářů, které uspořádala Městská knihovna Holešov v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.

Slavnostní pasování prvňáčků proběhlo ve čtvrtek 15. 6. v krásných prostorách sala terreny holešovského zámku. Děti byly pasovány udatným rytířem a upomínkou jim bude knížka, kterou převzaly z rukou překrásných princezen.

Náš velký dík patří paním knihovnicím za jejich práci, ochotu a laskavost v průběhu celého školního roku.