Po stopách holešovských pověstí

V průběhu druhého pololetí jsme se s 6. A v rámci českého jazyka a literatury věnovali několika vybraným holešovským pověstem. Naše vědomosti jsme čerpali z knihy Holešovské pověsti, kterou napsal Karel Bartošek k 160. výročí založení Čtenářského spolku v Holešově a 100. výročí vzniku Masarykovy veřejné knihovny a čítárny v Holešově. Díky čtení knihy jsme se také dozvěděli zajímavé informace o našem městě a jeho kultuře a historii. Některé pověsti si získaly fanoušky i z řad našich žáků.  Dne 15. 6. 2023 jsme se šli podívat na židovskou synagogu a židovský hřbitov, ke kterému se židovské pověsti vztahují.