Projekt "Podzimní skřítkové ve 2.A"

Podzim se s námi pomalu loučí a paní zima klepe na dveře.  Žáčci druháčci na měsíc listopad však vzpomínají s úsměvem na tváři. Jednoho dne se ve třídě objevil dopis od podzimních skřítků, kteří se s námi seznámili a v jednotlivých vyučovacích hodinách se s námi i učili.

V hodině českého jazyka jsme procvičili hravou formou abecedu a pro skřítky vymysleli jména. Ve slohové výchově žáci zapojili svou fantazii a každý si vybral jednoho skřítka, kterého zkusil popsat.

Protože jsou skřítci popletové a místo ovocného kompotu zavařili příklady, tak děti poprosili, jestli by jim pomohly příklady vypočítat. Skřítkové dětem půjčili také pár svých kaštanů a byli moc zvědaví, jak zvládnou jejich oblíbenou početní hru. A děti na oplátku naučily skřítky počítání s Legem, při kterém rozvíjely početní představivost a jemnou motoriku.

Spolu se skřítky se děti seznámily se změnami, které v přírodě na podzim přicházejí. Naučily se názvy jednotlivých plodů a přírodnin, které můžeme na podzim sbírat. Krásného podzimního počasí jsme využili k přírodovědné vycházce do blízkého zámeckého parku, kde jsme skřítkům postavili domečky z přírodnin. Pro podporu uměleckého cítění jsme využili prvky Land artu a vytvořili srdce z listí.

Konstruktivními činnostmi jsme pokračovali ve třídě, kde jsme pomocí stavebnice Lego vytvořili vesničky pro skřítky.

V hudební výchově jsme se naučili písničku o skřítcích. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech jsme vyrobili papírové stromy a nakonec samotné skřítky z balónků.

Tento projekt byl zaměřen na poznávání přírody, která je součástí našeho nejbližšího okolí a na ochranu životního prostředí a jeho poznávání metodou názornosti. Projekt vedl děti k environmentálnímu myšlení, spolupráci, rozvíjení představivosti, komunikačních dovedností a využití znalostí učiva.

Mgr. Andrea Krejčí