Projekt třídy 8. A

V průběhu celého školního roku dělají žáci různé projekty na zadané téma související s učivem předmětu. V hodinách německého jazyka měli žáci 8. ročníku zadáno téma “Vídeň, hlavní město Rakouska”. Úkolem bylo buď vytvořit obrázkový slovník památek a zajímavostí Vídně nebo plakát památek s popisem. Všichni zvládli tento úkol velice dobře, inspirováni byli i návštěvou Vídně v minulém školním roce. Žáci 9. ročníku měli výběr ze dvou témat: obrázkový slovník s velikonoční tematikou nebo plakát  “Salzburg, hlavní město rakouské spolkové země Salzbursko”. Rodný dům W.A.Mozarta i obrázek skladatele,  Mirabellská zahrada nebo typické Mozartkugeln se objevily na každém projektu.