Projekt k exkurzi Historická Olomouc

Ještě než žáci 5.A navštívili společně se žáky 4.A a 6.A Olomouc, vytvořili na toto téma projekt.

Pracovali ve skupinkách, kde si navzájem pomáhali ve vyhledávání informací o historii, památkách, geografii, kultuře, školství a sportu města Olomouc.

Při své týmové práci využívali školní výukové tablety.

Nakonec své práce odprezentovali  dalším skupinkám, které jejich výkony odměnily potleskem.