Projekt – Život s hmyzem

Ve dnech 8. – 23. dubna se na naší škole žáci z prvního stupně seznámili s interaktivní výstavou ,,Život s hmyzem“. Autorem této krásné výstavy byla Žabka- centrum ekologické výchovy při SVČ Klubko Staré Město. Termín akce vyšel ke dni 22. dubna- světovému Dni Země.

Nejdříve se žáci rozdělili do skupinek a potom už se přiřazovali ke svým stanovištím. Na stanovištích na ně čekaly pracovní listy s úkoly, jako např.: co patří k hmyzu, skládání známého hmyzu z chlupatých drátků a plovoucí hmyzáci. Také poslouchali zvuky hmyzu z CD, měli k vidění i hmyzí hotel, ale nejvíce žáky zaujala aktivita s hmyzími brýlemi. Zkusili si, jaké to je vidět očima hmyzu- složené oko. Líbila se všem aktivita s názvem Vodní senzory box, box se naplnil vodou a v něm hledali vodomily, bruslařky nebo potápníka. Mezi poslední aktivitu patřilo roztřídění podle řádů hmyzu, např.: brouky, motýli, dvoukřídlí, blanokřídlí a síťokřídlí. Na závěr jsme si společně zadané úkoly vyhodnotili.

Žákům se naučná hmyzí výstava moc líbila a zjistili mnoho zajímavých a nových věcí. Také jsme usoudili, že řada druhů hmyzu z přírody velmi rychle mizí a je nutné je proto chránit. Chtěli bychom do budoucna spolupracovat s centrem Žabka na dalších podobných aktivitách.