Projektový den v 9. A: „Zahrada – cesta k poznání“

V naší škole bývá dobrou tradicí, že žáci vycházející z devátého ročníku vyrobí „něco“ – předmět, který zůstane stopou za jejich devítiletým působením. Zpravidla se jedná o nějaký výrobek určený na výzdobu školy.

Letos jsme pojali projektový den jinak. Jsme zapojeni do velkého projektu revitalizace školní zahrady a v rámci tohoto projektu jsme se rozhodli, že vyrobíme z dřevěných palet určených pro recyklaci celou škálu výrobků. Začali jsme lavičkami, budeme pokračovat truhlíkovými stěnami pro výsadbu všech rostlin, které se dají pěstovat v truhlících, sázecími pulty.

Žáci pracovali se zájmem, poděkování patří rodičům a firmám, kteří poskytli i dovezli palety určené na výrobu.

Mgr. Hana Hlobilová