Inovace do školy, plníme si úkoly

Tento projekt je zaměřen na žáky s povinnými učebními předměty přírodních věd, konkrétně předmětů Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda (1. stupeň), Přírodopis a Zeměpis (2. stupeň).

Hlavní cílovou skupinou jsou všichni žáci školy od 1. ročníku. Cílem projektu je pořízení vybavení do přírodovědné učebny, za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích: přírodní vědy, oblast švp – člověk a jeho svět.

Součástí projektu je vytvoření partnerství/spolupráce mezi školami, zpřístupnění upravených učeben mimoškolním aktivitám, před školou budou provedeny drobné úpravy prostranství.

číslo projektu: CZ. 06.4.59./0.0/0.0/16_075/0005408

částka: 1 449 655 Kč