Zaměstnanci

Vedoucí pracovníci:

Ředitelka školy: Mgr. Helena Moravčíková helena.moravcikova(@)zshol.cz
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Hlobilová hana.hlobilova(@)zshol.cz

Třídní učitelé:

Třída třídní učitel e-mail učitele
 1. A Mgr. Jitka Dvořáková jitka.dvorakova@zshol.cz
 2. A Mgr. Andrea Krejčí andrea.krejci@zshol.cz
 3. A Mgr. Libuše Bezděková libuse.bezdekova@zshol.cz
 4. A Mgr. Jitka Nedbalová jitka.nedbalova@zshol.cz
 5. A Mgr. Bronislav Tobolič bronislav.tobolic@zshol.cz
 6. A Mgr. Lenka Janská lenka.janska(@)zshol.cz
 7. A Mgr. Lucie Dvorníková lucie.dvornikova@zshol.cz
 8. A Mgr. Tamara Košatová tamara.kosatova(@)zshol.cz
 9. A Mgr. Soňa Tomčíková sona.tomcikova(@)zshol.cz

Ostatní učitelé:

učitel e-mail učitele
Mgr. Helena Moravčíková helena.moravcikova(@)zshol.cz
Mgr. Hana Hlobilová hana.hlobilova(@)zshol.cz
Ing. Petr Pokorný petr.pokorny(@)zshol.cz
Mgr. Rudolf Fuksa rudolf.fuksa(@)zshol.cz
Mgr. Lenka Leciánová lenka.zabojnikova(@)zshol.cz
Mgr. Kateřina Zacharová katerina.zacharova@zshol.cz

Asistenti pedagoga:

Ing. Karla Bezděková karla.bezdekova(@)zshol.cz
Renata Mlčáková renata.mlcakova(@)zshol.cz
Ilona Gregorová ilona.gregorova(@)zshol.cz
Ing. Hana Miklíková hana.miklikova(@)zshol.cz
Veronika Mikulíková veronika.mikulikova(@)zshol.cz
Denisa Vaculíková denisa.vaculikova@zshol.cz

Výchovní zaměstnanci:

Výchovná poradkyně: Mgr. Lucie Dvorníková lucie.dvornikova(@)zshol.cz
Metodik prevence: Mgr. Hana Hlobilová hana.hlobilova(@)zshol.cz
Vedoucí vychovatelka: Eva Manová eva.manova(@)zshol.cz
Vychovatelka: Bc. Alena Drápalová alena.drapalova(@)zshol.cz
Vychovatelka: Petra Křížková, DiS petra@krizkova(@)zshol.cz

Správní zaměstnanci:

Administrativa: Mgr. Andrea Kubálková andrea.kubalkova(@)zshol.cz
Účetní: Radka Jurčáková Műllerová radka.jurcakova(@)zshol.cz
Školník: Petr Kojecký petr.kojecky(@)zshol.cz
Uklízečka: Kateřina Fišerová  
Uklízečka: Marcela Šeďová  
Uklízečka: Růžena Houdková  

E-mail zaměstnance školy: jmeno.prijmeni@zshol.cz