Zaměstnanci

Vedoucí pracovníci:

Ředitelka školy: Mgr. Helena Moravčíková helena.moravcikova@zshol.cz
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Hlobilová hana.hlobilova@zshol.cz

Třídní učitelé:

Třída třídní učitel e-mail učitele
 1. A Mgr. Jitka Dvořáková (Mgr. Nikol Ballnérová) jitka.dvorakova@zshol.cz (nikol.ballnerova@zshol.cz
 1. B Mgr. Vendula Frdlíková vendula.frdlikova@zshol.cz
 2. A Mgr. Veronika Lejsková veronika.lejskova@zshol.cz
 2. B Mgr. Petra Přikrylová petra.prikrylova@zshol.cz
 3. A Mgr. Monika Ministrová monika.ministrova@zshol.cz
 4. A Mgr. Kateřina Zacharová katerina.zacharova@zshol.cz
 5. A Mgr. Jitka Nedbalová jitka.nedbalova@zshol.cz
 6. A Mgr. Zdeněk Ballnér zdenek.ballner@zshol.cz
 7. A Mgr. Eliška Hubáčková eliska.hubackova@zshol.cz
 8. A Mgr. Bronislav Tobolič bronislav.tobolic@zshol.cz
 9. A Mgr. Lenka Janská lenka.janska@zshol.cz

Ostatní učitelé:

učitel e-mail učitele
Mgr. Helena Moravčíková helena.moravcikova@zshol.cz
Mgr. Hana Hlobilová hana.hlobilova@zshol.cz
Ing. Petr Pokorný petr.pokorny@zshol.cz
Mgr. Veronika Sehnalová veronika.sehnalova@zshol.cz
Mgr. Jaroslava Jakubčíková jaroslava.jakubcikova@zshol.cz
Bc. Karolína Szcotková karolina.szcotkova@zshol.cz
Mgr. Soňa Tomčíková sona.tomcikova@zshol.cz

Asistenti pedagoga:

Kateřina Krmencová, DiS. katerina.krmencova@zshol.cz
Jana Hegerová jana.hegerova@zshol.cz
Ilona Gregorová ilona.gregorova@zshol.cz
Marika Fuksová marika.fuksova@zshol.cz
Dominika Pekařová dominika.pekarova@zshol.cz
Ivana Pešáková ivana.pesakova@zshol.cz
Kateřina Vinklárková katerina.vinklarkova@zshol.cz
Lenka Souralová lenka.souralova@zshol.cz
Martina Teterová martina.teterova@zshol.cz

Výchovní zaměstnanci:

Výchovná poradkyně: Mgr. Andrea Kubálková andrea.kubalkova@zshol.cz
Metodik prevence: Mgr. Hana Hlobilová hana.hlobilova@zshol.cz
Vedoucí vychovatelka: Eva Manová eva.manova@zshol.cz
Vychovatelka: Bc. Monika Kučerová monika.kucerova@zshol.cz
Vychovatelka: Bc. Alena Drápalová alena.drapalova@zshol.cz

Správní zaměstnanci:

Administrativa: Mgr. Andrea Kubálková andrea.kubalkova@zshol.cz
Účetní: Radka Jurčáková Műllerová radka.jurcakova@zshol.cz
Školník: Petr Kojecký petr.kojecky@zshol.cz
Uklízečka: Kateřina Fišerová  
Uklízečka: Marcela Šeďová  
Uklízečka: Růžena Houdková  

E-mail zaměstnance školy: jmeno.prijmeni@zshol.cz