Svět vzdělání – třídy s rozšířenou výukou

Od roku 2018 jsme navázali spolupráci se spolkem Svět vzdělání, jehož ředitelem je Ing. Tomáš Blumenstein. Otevřeli jsme první třídu s rozšířenou výukou angličtiny, logiky, osobnostního rozvoje a v této třídě jsme zvolili k výuce matematiky Hejného metodu.